6.04.23

Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid

 

 • Toimetulekutoetuse taotlemise avaldus rtf; pdf; RUS rtf
 • Taotlus hooldaja määramiseks ja hooldajatoetuse maksmiseks vallaeelarvest rtf; pdf
 • Avaldus sünnitoetuse I osa väljamaksmiseks rtf; pdf
 • Avaldus sünnitoetuse II osa väljamaksmiseks rtf; pdf
 • Avaldus sünnitoetuse III osa väljamaksmiseks rtf; pdf
 • Taotlus perede toetuse saamiseks rtf; pdf
 • Avaldus matusetoetuse taotlemiseks rtf; pdf
 • Koduteenuse taotlus rtf; pdf
 • Sissetulekust sõltuva toetuse taotlus rtf; pdf ; RUS rtf
 • Taotlus raske või sügava puudega lapsele sotsiaalteenuste osutamiseks rtf; pdf
 • Energiakulude kompenseerimise taotlus rtf; pdf
 • Isikliku abistaja teenuse taotlus rtf, pdf
 • Seadusjärgse ülalpidamiskohustuslase kinnitus rtf, pdf
 • Taotlus hoolekandeteenuse rahastamiseks Saarde valla eelarvest rtf, pdf
Toimetaja: JANNE ELMERS