Statistika:

Rahvaarv: 4505 (seisuga 01.01.2023)
Pindala: 1065 km²
Suurim asula: 1560 (Kilingi-Nõmme)
Koole: 2
Lasteaedu: 2
Külasid: 36
Huvikoole: 1