Hanked

8.04.22

Saarde Vallavalitsuse korraldatavad riigihanked avaldatakse riigihangete registris ja teade selle kohta avaldatakse kodulehel. Avaldatud hankeid arhiveeritakse riigihangete registris.
Alla riigihanke piirmäära jäävate riigihangete (lihthanked) teated avaldatatakse veebilehel jooksvalt.

 

Saarde Vallavalitsuse 2022. a hankeplaan (kinnitatud Saarde Vallavalitsuse 06.04.2022 korraldusega nr 143).

 

 

Saarde Vallavalitsuse 2021. a hankeplaan

Saarde Vallavalitsuse 2020. a hankeplaan

Saarde Vallavalitsuse 2019. a hankeplaan

Saarde Vallavalitsuse 2018. a hankeplaan

Saarde Vallavalitsuse 2017. a hankeplaan

Saarde Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke  „Kilingi-Nõmme spordihoone valgustuse uuendamine" . Käesoleva riigihanke objektiks on Kilingi-Nõmme...

Kilingi-Nõmme Spordihoone valgustuse uuendamine

Saarde Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke  „Kilingi-Nõmme spordihoone valgustuse uuendamine" . Käesoleva riigihanke objektiks on Kilingi-Nõmme...

Saarde Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke „Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskuse hoone energiatõhususe parandamine". Käesoleva riigihanke objektiks on...

Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskuse hoone energiatõhususe parandamine

Saarde Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke „Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskuse hoone energiatõhususe parandamine". Käesoleva riigihanke objektiks on...

Saarde Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke  „Surju Kooli parkla ehitamine".  Pakkumuste esitamise tähtaeg on  25.05.2022 kell 10.00 ....

Hanke "Surju Kooli parkla ehitamine" väljakuulutamine

Saarde Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke  „Surju Kooli parkla ehitamine".  Pakkumuste esitamise tähtaeg on  25.05.2022 kell 10.00 ....

Saarde Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke  „ Surju kooli staadioni projekteerimine". Pakkumuste esitamise tähtaeg on 20.05.2022 kell 10.00 ....

Hanke "Surju kooli staadioni projekteerimine“ väljakuulutamine

Saarde Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke  „ Surju kooli staadioni projekteerimine". Pakkumuste esitamise tähtaeg on 20.05.2022 kell 10.00 ....

Hange on lõppenud. Edukaks tunnistati Head Riistad OÜ poolt esitatud pakkumus. Saarde Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke "Puude hoolduslõikus ja...

Puude hoolduslõikus ja arboristitööd Kilingi-Nõmme linnas

Hange on lõppenud. Edukaks tunnistati Head Riistad OÜ poolt esitatud pakkumus. Saarde Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke "Puude hoolduslõikus ja...

Hange on lõppenud. Edukaks tunnistati Aknakoda Eesti OÜ poolt esitatud  pakkumus.   Saarde Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära riigihanke „Tihemetsa Huvi ja...

Tihemetsa Huvi ja Spordikeskuse akende vahetamine

Hange on lõppenud. Edukaks tunnistati Aknakoda Eesti OÜ poolt esitatud  pakkumus.   Saarde Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära riigihanke „Tihemetsa Huvi ja...

Hange on lõppenud. Edukaks  pakkumuseks tunnistati PREV OÜ poolt esitatud pakkumus. Saarde Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke „Surju Kooli lasteaia...

Surju Kooli lasteaia sõimerühma ruumide laiendus

Hange on lõppenud. Edukaks  pakkumuseks tunnistati PREV OÜ poolt esitatud pakkumus. Saarde Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke „Surju Kooli lasteaia...

Hange on lõppenud. Edukaks kinnitati Kivikuvand OÜ poolt esitatud pakkumus.   Saarde Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke „Kilingi-Nõmme...

Kilingi-Nõmme lauluväljaku lava ja tantsupõranda uuendamine

Hange on lõppenud. Edukaks kinnitati Kivikuvand OÜ poolt esitatud pakkumus.   Saarde Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke „Kilingi-Nõmme...