13.02.24

 

Saarde Vallavalitsus teatab, et maismaa tuulepargi mõjualas asuvate eluruumide omanikel on võimalik saada elukohaga seotud keskkonnahäiringu hüvitamise tasu, mis on seotud tuuleenergiast elektrienergia tootmisega (edaspidi nimetatud tuulikutasu). Tuulikutasu maksavad tuuleelektrijaamade omanikud tuuleparkide eest, millega seonduvat ehitustegevust või elektritootmist alustati pärast 01.07.2023. Saarde valla territooriumil asub 9 tuulikut. Nimetatud tuulikute kõrgus on kuni 250 meetrit, seega tuuleparkide mõjuala ulatub kuni kahe kilomeetri kauguseni tuuleelektrijaama lähima torni keskpunktist.

Saarde Vallavalitsus maksab eelmisel kalendriaastal laekunud tuulikutasust 50% tuulepargi mõjualas asuvate eluruumide omanikele, kui eluruum vastab kahele järgmisele tingimusele:

  • eluruum on füüsilise isiku omand
  • eluruum on omaniku rahvastikuregistrijärgne elukoht.

Tuulikutasu maksimaalne suurus eluruumi kohta kalendriaastas on vastava aasta kuue kuu Eesti töötasu alammäär. Elukohaga seotud tuulikutasu makstakse kalendriaasta eest kord aastas. Elukohaga seotud tuulikutasu saamise õigus on isikul, kes oli vastava eluruumi omanik eelmise kalendriaasta 1. jaanuari seisuga. Ühe eluruumi kohta saab esitada ühe taotluse. Kui eluruum on isikute kaas- või ühisomandis, esitavad isikud taotluse ühiselt ning kohaliku omavalitsuse üksus maksab kaas- või ühisomanikule elukohaga seotud tuulikutasu võrdeliselt talle kuuluva eluruumi omandi osaga. Elukohaga seotud tuulikutasu maksab Saarde Vallavalitsus valla territooriumil paikneva tuulepargi kohta ka Mulgi vallas asuva tingimustele vastava eluruumi eest.

Tuulikutasu saamiseks tuleb nõuetele vastava eluruumi omanikul või tema kirjalikult volitatud isikul esitada eelmise kalendriaasta kohta kirjalik taotlus hiljemalt 1. märtsiks. Vormikohane taotlus esitada Saarde Vallavalitsusele e-postile info@saarde.ee või postiga aadressile Nõmme tn 22, Kilingi-Nõmme linn, Saarde vald, Pärnu maakond, 86304.

Taotluse blanketI leiad SIIT.

Nõuetele vastavuse korral makstakse tuulikutasu välja 30 päeva jooksul pärast taotluse esitamise tähtaega.

Täpsemalt on võimalik tuulikutasude kohta uurida Keskkonnatasude seadusest peatükk 31 „Keskkonnahäiringu hüvitamise tasu" Keskkonnahäiringu_tasu  .

Plaanimaterjal:

  1. P14 tuulikute mõjuala plaan
  2. P15 tuulikute mõjuala plaan
  3. P16 tuulikute mõjuala plaan

Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda:

Martti Rooden, haldusnõunik, tel. 5349 4259, martti.rooden@saarde.ee

Toimetaja: JANNE ELMERS