21.11.22

 

 

Департамент социального страхования

 

Інформаційний листок для осіб з України, які шукають роботу та які отримали тимчасовий захист та посвідку на проживання в Естонії

Інформаційний листок для осіб з України, які шукають роботу та які перебувають в Естонії без посвідки на проживання

 

Saarde valda saabunud Ukraina sõjapõgenike küsimustega tegelevad sotsiaalnõunik Marina Raid telefon 53247 231, sotsiaalspetsialistid Merike Maidle telefon 5331 4122 ja Elve Tilk telefon 5330 6419

Vajalik info sõja eest Ukrainast Eestisse tulnud inimestele: 
eesti keeles 
ukraina keeles

Põgeniku vajalik teekond Eestis:
EST,
RUS
UKR

Postimees on loonud ka ukraina keelse veebilehe: https://ukraina.postimees.ee/.
Jaga julgelt seda infot ka enda tutvusringkonna ukrainlastega.

UKRAINA KODANIKE EESTISSE TULEK

Eesti keeles
Ukraina keeles

UKRAINA KODANIKE EESTIS VIIBIMINE

Ajutine kaitse

Alates 09.03.2022 saavad Ukraina sõjapõgenikud taotleda Politsei- ja Piirivalveameti teenindusbüroodes ajutist kaitset, mis on aastane elamisluba ning millega saab Ukraina kodanikele ja nende pereliikmetele pakkuda turvatunnet ja sotsiaalseid garantiisid.

Ajutise kaitse taotlusi võetakse vastu ka Põlva politseimajas, tel 5301 9297

Isikukoodi taotlemine
Isikukood on vajalik paljude riiklike ja kohaliku omavalitsuse teenuste saamiseks. Isikukood luuakse kas ajutise kaitse taotlemise protsessis Politsei- ja Piirivalveametis või seda saab taotleda Pärnu linnavalitsuse rahvastikutoimingute teenistuses (Suur-Sepa 16),  tööpäeviti kl 8-12 ja 14-16, tel (+372) 444 8231.

 Isikukoodi taotlus ukraina k ; vene k

Ajutise kaitse taotlus ukraina k

 

Majutusinfo

Esmajärjekorras majutuvad sisserännanud oma lähedaste ja tuttavate juurde, riik toetab abivajajaid ja rahvusvahelise kaitse taotlejaid.
Majutuse puudumisel korraldab sisserännanute lühiajalise majutuse Sotsiaalkindlustusamet (ukraina@sotsiaalkindlustusamet.ee), koostööd tehakse ka kohaliku omavalitsusega, tagades majutuse, toitlustuse jm esmase abi andmise kindlas majutusasutuses.

Terviseabi

Tervisekontrolliks Kilingi-Nõmme Tervisekeskuses registreeruda ja aeg broneerida telefonidel

4429 440, 4429 441, +372 5277 624.

 

Kõigile Ukrainast saabuvatele sõjapõgenikele on tasuta tagatud vältimatu arstiabi, sh vältimatu hambaravi, mille edasilükkamine või selle andmata jätmine võib põhjustada abivajaja surma või püsiva tervisekahjustuse. Ka perearstikeskused osutavad üldarstiabi nimistuväliselt kõigile Ukraina sõjapõgenikele.

Apteegid tohivad aktsepteerida ka Ukrainas väljastatud paberretsepti, v.a narkootiliste ja psühhotroopsete ravimite puhul. Apteekri jaoks peab olema üheselt arusaadav, milline ravim on inimesele määratud.

Elamisloa ja Eesti isikukoodi saanud Ukraina põgenikud ei ole automaatselt Eestis ravikindlustatud, vaid elamisloa saamise järel saavad nad ravikindlustust taotleda Eesti inimestega võrdsetel alustel.  

Loe lähemalt: https://www.terviseamet.ee/et/ukraina.
Info on eesti, ukraina ja vene keeles. Leht uueneb jooksvalt.

Psühhosotsiaalne kriisiabi on kättesaadav telefonil 116 006 või rahvusvaheliselt helistades +372 6147 393. Lisaks veebivestluste vahendusel aadressil: www.palunabi.ee. Tugi on tagatud eesti, inglise ja vene keeles.

Sotsiaalabi 

Saarde Vallavalitsuse sotsiaaltöötajad asuvad aadressil Nõmme 22, Kilingi-Nõmme ning Valla Surju küla ja on avatud vallavalitsuse tööaegadel. 

Sotsiaaltööspetsialistid korraldavad:
sotsiaalnõustamist s.h. riigi ja kohaliku omavalitsuse toetused ja teenused;
erakorralise toiduabi saamist;
toimetulekutoetuse taotlemist.

Haridusvõimalused
Lasteaia- või koolikoha saamine - Saarde Vallavalitsuse humanitaarnõunik Andy Tilk, telef5912 9850, e-post andy.tilk@saarde.ee

Pangakonto avamine Swedbankis
Juhend eesti keeles
Juhend vene keeles

Ühistransport
Ukraina sõjapõgenikele on loodud eraldi sõidusoodustus, millega saavad nad tasuta sõita kõikidel avalikel liinidel (ka nendes piirkondades mis tavaliselt on tasulised nt Pärnumaa jne), ka linnades kus on tavaliselt tasuline transport (nt Tallinn, Tartu jne) ja lisaks Elroni rongides. Sõidusoodustus ei kehti kommertsliinidel.
Ühistranspordikaardi saab Saarde Vallavalitsuse sekretäri juurest.

Töö

- Eesti Töötukassa internetikeskkond, kus tööandjad saavad panna üles oma tööpakkumised ja Ukrainast saabunud inimesed saavad tööandjatega ühendust võtta ning uurida töövõimaluste kohta https://www.onlineexpo.com/ee/tookohad-ukrainlaste-jaoks-eestis/

- Kui Eestisse viisavabalt või viisaga tulnud Ukraina kodanik leiab endale ajutise töökoha, peab tööandja registreerima lühiajalise töötamise. Tööle asumisega tekib ka õigus ravikindlustusele. Eestis on ravikindlustatud nii lühiajaliselt töötav kui elamisloaga töötav välismaalane

- Ajutise kaitse saanutel on õigus end töötuna arvele võtta ning saada tööturuteenuseid ja -toetusi samadel alustel Eesti teiste alaliste elanikega.

Lemmikloomad

Lemmikloomaomanik teavitab kaasa võetud lemmikloomast nii Põllumajandus- ja Toiduametit (PTA) kui Maksu- ja Tolliametit. 

Ukraina põgenike lemmikloomad https://pta.agri.ee/koera-kassi-ja-valgetuhkruga-ukrainast-eestisse#info-eesti-keeles

 

Kontaktid Ukraina sõjapõgenikele

  • Riigiinfo telefon 1247 või +372 600 1247
  • Ukraina saatkond Eestis +372 601 5815
  • Ukraina kogukond Eestis +372 5650 2572
  • Hädaabi 112

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО МИГРАЦИИ, АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ