Vallavalitsuse koosseis

20.04.22

Saarde Vallavalitsuse istungid toimuvad reeglina üks kord nädalas kolmapäeviti algusega kell 10.00, asukohaga Nõmme tn 22, Kilingi-Nõmme.

Vallavalitsuse koosolekud on kinnised. Koosolekutest võtab osa Saarde vallasekretär, kellel on sõnaõigus päevakorraküsimustes kaasa rääkida.

 

 

Saarde vallavalitsuse koosseisu kuuluvad:

Nimi Ametikoht Telefon E-post
Külli Karu vallavanem 

5551 9611

kylli.karu@saarde.ee
Mait Talvoja abivallavanem, vallavalitsuse liige

510 1385

mait.talvoja@saarde.ee
Marina Raid sotsiaalnõunik, vallavalitsuse liige

5324 7231

marina.raid@saarde.ee