12.05.21

Probleemtoodetest tekkinud jäätmete kogumine

Probleemtoode on toode, mille jäätmed võivad põhjustada tervisekahjustusi, keskkonnaohtu või keskkonna ülemäärast risustamist. Probleemtoodete hulka kuuluvad:

 • patareid ja akud;
 • elektri- ja elektroonikaseadmed;
 • mootorsõidukid ja nende osad;
 • rehvid;
 • põllumajandusplast.

Probleemtootest tekkinud jäätmeid ei või panna olmejäätmete sekka ega visata loodusesse, neid kogutakse ning käideldakse eraldi. Elanikud saavad neid jäätmeid tasuta ära anda.

Patareid ja akud võib viia:

 • ohtlike jäätmete kogumiskonteinerisse, mis asub majandusühistu õuel Pärnu tn 37 Kilingi-Nõmmes, (kontaktisik Janek Ilves, tel.5624 1999);
 • elektri- ja elektroonikaromude konteineritesse, mis asuvad Pärnu tn 37 Kilingi-Nõmmes  majandusühistu õuel (kontaktisik Janek Ilves tel 56241999);
 • patareide ja väikeste akude kogumiseks on kauplustes kogumiskastid;
 • akusid ostavad vanametalliga tegelevad ettevõtted.

Elektri- ja elektroonikaromude konteinerid asuvad:

 • Kilingi-Nõmmes Pärnu tn 37 Kilingi-Nõmme Majandusühistu õuel (kontaktisik Janek Ilves, tel.56241999);
 • Surju küla, Saarde Vallavalitsuse Surju teeninduskeskuse parklas.

Konteinerisse sobivad igasugused tarbetuks muutunud kodumasinad, mis on ilma väliste purustusteta ja pole osadeks lammutatud:

 • suured kodumasinad (külmikud, pesumasinad, elektripliidid, elektri abil töötavad veeboilerid, mikrolaineahjud, elektriradiaatorid, kliimaseadmed, ventilaatorid jms);
 • väikesed kodumasinad (tolmuimejad, õmblusmasinad, rösterid, kellad, kohvimasinad jms);
 • kodused IT seadmed (arvutid, sülearvutid, telefonid, mobiiltelefonid, printerid jms);
 • tarbeelektroonikaseadmed (raadiod, televiisorid, videokaamerad, magnetofonid jms);
 • luminofoorlampide valgustid ja sirged luminofoorlambid, kompaktlambid;
 • elektritööriistad (saed, niidukid va. tööstuslikud);
 • seire ja valveseadmed (suitsuandurid, kütteregulaatorid);
 • elektrilised mänguasjad, spordivahendid

Ohtlike jäätmete konteinerid asuvad

 • Kilingi-Nõmme Majandusühistu õuel (Pärnu tn 37). Konteinereid hooldab ja jäätmete paigutamist korraldab Janek Ilves. Kui konteineri uks on lukus, helistage Janekile telefonil 5624 1999. Suuremate koguste toomisel leppige aeg enne kokku. Jäätmeid saab üle anda tööpäevadel tööajal;
 • Surju küla, Saarde Vallavalitsuse Surju teeninduskeskuse parklas.
Elanikud (füüsilised isikud) võivad konteinerisse viia  kodumajapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid ja see on tasuta. Äraveo maksab kinni vald. 
Juriidilised isikud korraldavad tekkinud ohtlike jäätmete kogumise ise ning on kohustatud need üle andma vastava tasu eest otse ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale ettevõttele, kes viib nad kahjutuks tegemisele.
 
Ohtlikud jäätmed on jäätmed, mis vähemalt ühe ohtliku omaduse tõttu võivad olla ohtlikud inimese tervisele, varale või keskkonnale. Need ei tohi sattuda pinnasesse, vette ega kanalisatsiooni, neid ei tohi põletada ega panna oma prügikasti.
Väga tugevad mürgid on elavhõbe ja plii, mis kahjustavad inimese kesknärvisüsteemi, asbestitolm võib põhjustada kopsuvähki. Kemikaalid või nendega reostunud taara on ohtlik jääde, kui pakendil on vastav kiri või tähis (tuleohtlik, mürgine, keskkonnaohtlik, kahjulik vm). Kui ka hoiatusmärk puudub, tuleb ohtlikeks lugeda nt: kemikaalid (happed, leelised, lahustid, fotokemikaalid), mootori-, käigukasti ja määrdeõlid, kütteõli ja diislikütus, bensiin, õlifiltrid, elavhõbedat sisaldavad seadmed ja mõõteriistad, vananenud ravimid, puhastusainete ja lahustite jäägid (plekieemaldusvahendid, tärpentin, atsetoon, lakibensiin, kloori sisaldavad valgendid), taimekaitsevahendid, puidukaitsevahendid, värvid, lakid, liimid jpm. Kõigi selliste jäätmete koht on ohtlike jäätmete konteineris. 
 

Romusõidukid ja nende osad saab omanik üle anda kogumiskohta või lammutuskodadesse.

Vanarehvide kogumispunkt asub Saarde Kommunaal OÜ töökoja juures Künka tn 11 Kilingi-Nõmmes. Rehvide jaoks on töökoja värava taga aiaga piiratud ala, mis on vastavalt ka tähistatud. Üks plats on sõiduautorehvidele ja teine suurtele rehvidele.    
Kogumispunkti võib tuua kõigi mootorsõidukite ja haagiste rehve, seega veo- ja sõiduautode, mootorrataste, mopeedide ja eriotstarbeliste sõidukite rehve, traktori- ja jalgrattarehve. Rehvid ei tohi olla koos velgedega, need tuleb rehvitöökojas lasta velgedelt maha võtta. Rehvide sees ei tohi olla muda ja kive, mis takistab rehvide ümbertöötlemist. Paigutage rehvid õigele platsile korralikult virna. Tööd korraldab Saarde Kommunaal OÜ. Küsimustega pöörduge töödejuhataja Raul Tammiste poole (tel 5698 7170). 

Rehvide tasuta äraandmine on mõeldud eeskätt eraisikuile. Firmad, kel on ära anda suurem kogus rehve, peaksid need viima suuremasse kogumispunkti, kus on tehnika rehvide tõstmiseks.   
Rehve võetakse vastu ka Ragn-Sells AS sorteerimisplatsil Seljametsas Paikre prügila tee ääres (tel 4475755, 512092), samuti Paikre prügilas (Põlendmaal, tel 4455760) ja Paikre sorteerimisjaamas (Pärnus, Raba tn 39, tel 4455750). 
Vastuvõtu tingimuste kohta küsige infot otse firmalt.

Põllumajandusplast on silopallikile, silotranšee kattekile, kiletunnel, kattevõrk ja plastnöör.
Neid saab ära anda Paikre prügilasse või Paikre sorteerimisjaama. Infot vastuvõtu tingimuste ja hinnakirja kohta saab aadressil www.paikre.ee või telefonidel: Paikre prügila tel 4455760, Paikre sorteerimisjaam tel 4455750. Viljandi jäätmejaama tel on 4349469. Jäätmejaamad võtavad puhast kilet tasuta vastu, määrdunud kile ning võrgu eest tuleb jäätmevaldajal maksta.
Tootja ja jäätmevaldaja vahelisel kokkuleppel võib kogumist korraldada ka plasti kasutaja juures.