Hanked

23.03.23

Saarde Vallavalitsuse korraldatavad riigihanked avaldatakse riigihangete registris ja teade selle kohta avaldatakse kodulehel. Avaldatud hankeid arhiveeritakse riigihangete registris.
Alla riigihanke piirmäära jäävate riigihangete (lihthanked) teated avaldatatakse veebilehel jooksvalt.

 

Saarde Vallavalitsuse 2023. a hankeplaan (kinnitatud Saarde Vallavalitsuse 15.03.2023 korraldusega nr 115). 

Saarde Vallavalitsuse 2022. a hankeplaan (kinnitatud Saarde Vallavalitsuse 17.08.2022 korraldusega nr 392).

 

 

Saarde Vallavalitsuse 2021. a hankeplaan

Saarde Vallavalitsuse 2020. a hankeplaan

Saarde Vallavalitsuse 2019. a hankeplaan

Saarde Vallavalitsuse 2018. a hankeplaan

Saarde Vallavalitsuse 2017. a hankeplaan

« Tagasi

Tihemetsa Lasteaia tee 1 hoone lammutamise omanikujärelevalve

Hange on lõppenud. Edukaks kuulutati  Kojak OÜ poolt esitatud pakkumus.

Saarde Vallavalitsus on välja kuulutanud alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke  „Tihemetsa Lasteaia tee 1 hoone lammutamise omanikujärelevalve". Hankelepingu esemeks on omanikujärelevalve teenuse osutamine Lasteaia tee 1 hoone lammutamisel. Tellitava teenuse aluseks on riigihange viitenumbriga 253585 (riigihangete alusdokumendid on leitavad riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4858860/general-info

Hankedokumentide esitamise tähtaeg on 03.10.2022 kell 10:00