Hanked

13.06.24

Saarde Vallavalitsuse korraldatavad riigihanked avaldatakse riigihangete registris ja teade selle kohta avaldatakse kodulehel. Avaldatud hankeid arhiveeritakse riigihangete registris.
Alla riigihanke piirmäära jäävate riigihangete (lihthanked) teated avaldatatakse veebilehel jooksvalt.

 

Saarde Vallavalitsuse 2024. a hankeplaan (kinnitatud Saarde Vallavalitsuse 06.03.2024 korraldusega nr 120).

Saarde Vallavalitsuse 06.03.2024 korralduse nr 2-3/120 „Saarde Vallavalitsuse 2024. aasta hankeplaani kinnitamine" lisa muutmine

Saarde Vallavalitsuse 2023. a hankeplaan (kinnitatud Saarde Vallavalitsuse 15.03.2023 korraldusega nr 115). 

Saarde Vallavalitsuse 2022. a hankeplaan (kinnitatud Saarde Vallavalitsuse 17.08.2022 korraldusega nr 392).

 

 

Saarde Vallavalitsuse 2021. a hankeplaan

Saarde Vallavalitsuse 2020. a hankeplaan

Saarde Vallavalitsuse 2019. a hankeplaan

Saarde Vallavalitsuse 2018. a hankeplaan

Saarde Vallavalitsuse 2017. a hankeplaan

Hange on lõppenud. Saarde Vallavalitsus kuulutas 02.04.2024 välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke „Puude hoolduslõikus ja arboristitööd Kilingi-Nõmme linnas 2024 ".  Pakkumuste...

Puude hoolduslõikus ja arboristitööd Kilingi-Nõmme linnas 2024

Hange on lõppenud. Saarde Vallavalitsus kuulutas 02.04.2024 välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke „Puude hoolduslõikus ja arboristitööd Kilingi-Nõmme linnas 2024 ".  Pakkumuste...

Hange on lõppenud. Saarde Vallavalitsus kuulutas 04.03.2024 välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke „ Kilingi-Nõmme madalseiklusraja ehitamine ".  Pakkumuste esitamise tähtaeg...

Kilingi-Nõmme madalseiklusraja ehitamine

Hange on lõppenud. Saarde Vallavalitsus kuulutas 04.03.2024 välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke „ Kilingi-Nõmme madalseiklusraja ehitamine ".  Pakkumuste esitamise tähtaeg...

Hange on lõppenud. Saarde Vallavalitsus kuulutas 26.02.2024 välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke " Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskuse varikatuse ehitamine ". ...

Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskuse varikatuse ehitamine

Hange on lõppenud. Saarde Vallavalitsus kuulutas 26.02.2024 välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke " Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskuse varikatuse ehitamine ". ...

Hange on lõppenud. Saarde Vallavalitsus kuulutas 14.02.2024 välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke  "Saarde valla tänavavalgustuse uuendamine ".  Pakkumuste esitamise...

Saarde valla tänavavalgustuse uuendamine

Hange on lõppenud. Saarde Vallavalitsus kuulutas 14.02.2024 välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke  "Saarde valla tänavavalgustuse uuendamine ".  Pakkumuste esitamise...

Hange on lõppenud. Saarde Vallavalitsus kuulutas 19.12.2023 välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke "Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi hoone rekonstrueerimise põhiprojekti...

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi hoone rekonstrueerimise põhiprojekti ekspertiis

Hange on lõppenud. Saarde Vallavalitsus kuulutas 19.12.2023 välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke "Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi hoone rekonstrueerimise põhiprojekti...

Hange on lõppenud. Saarde Vallavalitsus kuulutas 28.11.2023 välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke „Kilingi-Nõmme sotsiaalelamu eelprojekti koostamine" Pakkumuste esitamise...

Kilingi-Nõmme sotsiaalelamu eelprojekti koostamine

Hange on lõppenud. Saarde Vallavalitsus kuulutas 28.11.2023 välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke „Kilingi-Nõmme sotsiaalelamu eelprojekti koostamine" Pakkumuste esitamise...

Hange on lõppenud. Saarde Vallavalitsus kuulutas 14.11.2023  välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke „Kilingi-Nõmme Sambla tn 7b, Sambla tn 7c ja Sambla tn 9 geodeetilise...

Kilingi-Nõmme Sambla tn 7b, Sambla tn 7c ja Sambla tn 9 geodeetilise alusplaani koostamine

Hange on lõppenud. Saarde Vallavalitsus kuulutas 14.11.2023  välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke „Kilingi-Nõmme Sambla tn 7b, Sambla tn 7c ja Sambla tn 9 geodeetilise...

Hange on lõppenud. Saarde Vallavalitsus kuulutas välja riigihanke „Lumetõrjetööde teostamine Saarde vallas 2023/2024 talveperioodil". Riigihanke esemeks on lumetõrjetööde teostamine...

Lumetõrjetööde teostamine Saarde vallas 2023/2024 talveperioodil

Hange on lõppenud. Saarde Vallavalitsus kuulutas välja riigihanke „Lumetõrjetööde teostamine Saarde vallas 2023/2024 talveperioodil". Riigihanke esemeks on lumetõrjetööde teostamine...

Hange on lõppenud. Saarde Vallavalitsus kuulutas 11.07.2023 välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke „Surju kooli valgustuse uuendamine". Pakkumuste esitamise...

Surju kooli valgustuse uuendamine

Hange on lõppenud. Saarde Vallavalitsus kuulutas 11.07.2023 välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke „Surju kooli valgustuse uuendamine". Pakkumuste esitamise...

Hange on lõppenud. Saarde Vallavalitsus kuulutas 06.07.2023 välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke "Kilingi-Nõmme suusaraja geodeetilise alusplaani koostamine". Pakkumuste...

Kilingi-Nõmme suusaraja geodeetilise alusplaani koostamine

Hange on lõppenud. Saarde Vallavalitsus kuulutas 06.07.2023 välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke "Kilingi-Nõmme suusaraja geodeetilise alusplaani koostamine". Pakkumuste...

Hange on lõppenud. Saarde Vallavalitsus kuulutas 06.07.2023 välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke "Surju Rahvamaja fassaadi korrastamine" " Pakkumuste esitamise tähtaeg  ...

Surju Rahvamaja fassaadi korrastamine

Hange on lõppenud. Saarde Vallavalitsus kuulutas 06.07.2023 välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke "Surju Rahvamaja fassaadi korrastamine" " Pakkumuste esitamise tähtaeg  ...

Hange on lõppenud. Saarde Vallavalitsus kuulutas 05.07.2023 välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke "Kruusateede remont" Pakkumuste esitamise tähtaeg 06.08.2023  kell...

Kruusateede remont

Hange on lõppenud. Saarde Vallavalitsus kuulutas 05.07.2023 välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke "Kruusateede remont" Pakkumuste esitamise tähtaeg 06.08.2023  kell...

Hange on lõppenud. Saarde Vallavalitsus kuulutas 28.06.2023 välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke "Saarde valla tänavavalgustuse uuendamine" Pakkumuste esitamise...

Saarde valla tänavavalgustuse uuendamine

Hange on lõppenud. Saarde Vallavalitsus kuulutas 28.06.2023 välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke "Saarde valla tänavavalgustuse uuendamine" Pakkumuste esitamise...

Hange on lõppenud .  Saarde Vallavalitsus kuulutas 23.05.2023 välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke „Lavastangede renoveerimine". Pakkumuste esitamise...

Kilingi-Nõmme Klubi lavastangede renoveerimine

Hange on lõppenud .  Saarde Vallavalitsus kuulutas 23.05.2023 välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke „Lavastangede renoveerimine". Pakkumuste esitamise...

Hange on lõppenud. Saarde Vallavalitsus kuulutas 27.03.2023 välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke „Tihemetsa Huvi ja Spordikeskuse pesuruumide ehitamine". Pakkumuste esitamise...

Tihemetsa Huvi- ja Spordikeskuse pesuruumide ehitamine

Hange on lõppenud. Saarde Vallavalitsus kuulutas 27.03.2023 välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke „Tihemetsa Huvi ja Spordikeskuse pesuruumide ehitamine". Pakkumuste esitamise...

Hange on lõppenud. Saarde Vallavalitsus kuulutas 27.03.2023 välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke Saarde  valla kruusakattega teedel tolmutõrje teostamiseks. Hinnapakkumused...

Saarde valla kruusakattega teedel tolmutõrje teostamine

Hange on lõppenud. Saarde Vallavalitsus kuulutas 27.03.2023 välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke Saarde  valla kruusakattega teedel tolmutõrje teostamiseks. Hinnapakkumused...

Hange on lõppenud. Saarde Vallavalitsus kuulutas 27.03.2023 välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke Saarde valla mustkatete löökaukude ja defektide remondiks Saarde valla...

Saarde valla mustkatete löökaukude ja defektide remont

Hange on lõppenud. Saarde Vallavalitsus kuulutas 27.03.2023 välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke Saarde valla mustkatete löökaukude ja defektide remondiks Saarde valla...

Hange on lõppenud. Saarde Vallavalitsus kuulutas 21.03.2023 välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke "Saarde valla kruusakattega teede profileerimine 2023" Pakkumuste esitamise...

Saarde valla kruusakattega teede profileerimine 2023

Hange on lõppenud. Saarde Vallavalitsus kuulutas 21.03.2023 välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke "Saarde valla kruusakattega teede profileerimine 2023" Pakkumuste esitamise...

Hange on lõppenud. Saarde Vallavalitsus kuulutas 14.03.2023 välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke "Puude hoolduslõikus ja arboristitööd Kilingi-Nõmme linnas 2023". Pakkumuste...

Puude hoolduslõikus ja arboristitööd Kilingi-Nõmme linnas 2023

Hange on lõppenud. Saarde Vallavalitsus kuulutas 14.03.2023 välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke "Puude hoolduslõikus ja arboristitööd Kilingi-Nõmme linnas 2023". Pakkumuste...

Hange on lõppenud. Saarde Vallavalitsus on välja kuulutanud alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke "Lasteaed Krõll katusele päikesepargi ehitamine". Tellitavaks asjaks on lasteaia katusele...

Kilingi-Nõmme Lasteaed Krõll katusele päikesepargi ehitamine

Hange on lõppenud. Saarde Vallavalitsus on välja kuulutanud alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke "Lasteaed Krõll katusele päikesepargi ehitamine". Tellitavaks asjaks on lasteaia katusele...

Hange on lõppenud. Saarde Vallavalitsus kuulutas välja riigihanke Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi hoone rekonstrueerimise projekteerimiseks. Riigihanke esemeks on Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi hoone...

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi hoone rekonstrueerimise projekteerimine

Hange on lõppenud. Saarde Vallavalitsus kuulutas välja riigihanke Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi hoone rekonstrueerimise projekteerimiseks. Riigihanke esemeks on Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi hoone...

Hange on lõppenud. Saarde Vallavalitsus kuulutas välja riigihanke "Kilingi-Nõmme linnakeskuse avaliku ruumi arhitektuurivõistlus". Arhitektuurivõistlus on avatud riigihanke ideekonkurss...

Kilingi-Nõmme linnakeskuse avaliku ruumi arhitektuurivõistlus

Hange on lõppenud. Saarde Vallavalitsus kuulutas välja riigihanke "Kilingi-Nõmme linnakeskuse avaliku ruumi arhitektuurivõistlus". Arhitektuurivõistlus on avatud riigihanke ideekonkurss...

Hange on lõppenud. Saarde Vallavalitsus kuulutas välja riigihanke „Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskuse hoone energiatõhususe parandamine". Riigihanke objektiks on Kilingi-Nõmme Tervise-...

Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskuse hoone energiatõhususe parandamine

Hange on lõppenud. Saarde Vallavalitsus kuulutas välja riigihanke „Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskuse hoone energiatõhususe parandamine". Riigihanke objektiks on Kilingi-Nõmme Tervise-...

Hange on lõppenud. Saarde Vallavalitsus on välja kuulutanud alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke "Autonoomse diiselgeneraatori ja haagise soetamine". Pakkumuste esitamise tähtaeg on...

Autonoomse diiselgeneraatori ja haagise soetamine

Hange on lõppenud. Saarde Vallavalitsus on välja kuulutanud alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke "Autonoomse diiselgeneraatori ja haagise soetamine". Pakkumuste esitamise tähtaeg on...

Hange on lõppenud. Saarde Vallavalitsus on välja kuulutanud alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke „Lavastangede renoveerimine". Tellitavaks teenuseks on Kilingi-Nõmme Klubi lavastangede...

Lavastangede renoveerimine

Hange on lõppenud. Saarde Vallavalitsus on välja kuulutanud alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke „Lavastangede renoveerimine". Tellitavaks teenuseks on Kilingi-Nõmme Klubi lavastangede...

Hange on lõppenud. E dukaks pakkumuseks tunnistati GSMvalve OÜ poolt esitatud pakkumus. Saarde Vallavalitsus on välja kuulutanud alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke „GPS...

GPS jälgimisseadmete rent ja kaughaldusteenuse tellimine

Hange on lõppenud. E dukaks pakkumuseks tunnistati GSMvalve OÜ poolt esitatud pakkumus. Saarde Vallavalitsus on välja kuulutanud alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke „GPS...

Hange on lõppenud. Lumetõrjetööde teostajad piirkonniti on järgmised: Kalita-Jäärja piirkond – AS Zebra, kontaktisik Alvar Pärtel, tel. 504 2411 Lodja-Sigaste piirkond -...

Lumetõrjetööde teostamine Saarde vallas 2022/2023 talveperioodil

Hange on lõppenud. Lumetõrjetööde teostajad piirkonniti on järgmised: Kalita-Jäärja piirkond – AS Zebra, kontaktisik Alvar Pärtel, tel. 504 2411 Lodja-Sigaste piirkond -...

Hange on lõppenud. Otsustati tunnistada edukaks pakkumuseks  Tinter- Projekt OÜ poolt esitatud pakkumus.    Saarde Vallavalitsus on kuulutanud välja alla lihthanke...

Jaamaküla kergliiklustee projekteerimine

Hange on lõppenud. Otsustati tunnistada edukaks pakkumuseks  Tinter- Projekt OÜ poolt esitatud pakkumus.    Saarde Vallavalitsus on kuulutanud välja alla lihthanke...

Hange on lõppenud, edukaks kinnitati  OÜ  Geodeesia24 poolt esitatud pakkumus. Saarde Vallavalitsus on kuulutanud välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke „Kilingi-Nõmme...

Kilingi-Nõmme kesklinna geodeetilise alusplaani koostamine

Hange on lõppenud, edukaks kinnitati  OÜ  Geodeesia24 poolt esitatud pakkumus. Saarde Vallavalitsus on kuulutanud välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke „Kilingi-Nõmme...

Hange on lõppenud. Edukaks kuulutati  Kojak OÜ poolt esitatud pakkumus. Saarde Vallavalitsus on välja kuulutanud alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke  „Tihemetsa Lasteaia tee...

Tihemetsa Lasteaia tee 1 hoone lammutamise omanikujärelevalve

Hange on lõppenud. Edukaks kuulutati  Kojak OÜ poolt esitatud pakkumus. Saarde Vallavalitsus on välja kuulutanud alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke  „Tihemetsa Lasteaia tee...

Hange on lõppenud.  Edukaks  pakkumuseks tunnistati  osaühing  Renewer  poolt esitatud  pakkumus. Saarde Vallavalitsus on kuulutanud välja alla lihthanke...

Kilingi-Nõmme Pärnu tn 65 üldkasutatavate ruumide siseviimistlustööde teostamine

Hange on lõppenud.  Edukaks  pakkumuseks tunnistati  osaühing  Renewer  poolt esitatud  pakkumus. Saarde Vallavalitsus on kuulutanud välja alla lihthanke...

Hange on lõppenud, edukaks pakkumuseks osutus osaühingu Elin poolt tehtud pakkumus.   Saarde Vallavalitsus on kuulutanud välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke...

Kilingi-Nõmme Pärnu tn 65 hoone tugev- ja nõrkvoolupaigaldise uuendamine

Hange on lõppenud, edukaks pakkumuseks osutus osaühingu Elin poolt tehtud pakkumus.   Saarde Vallavalitsus on kuulutanud välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke...

Hange on lõppenud. Hankeleping sõlmiti Osaühinguga Eldostar. Saarde Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke "Tihemetsa Lasteaia tee 1 hoone lammutamine"....

Tihemetsa Lasteaia tee 1 hoone lammutamine

Hange on lõppenud. Hankeleping sõlmiti Osaühinguga Eldostar. Saarde Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke "Tihemetsa Lasteaia tee 1 hoone lammutamine"....

Hange on lõppenud. Hankeleping otsustati sõlmida  pakkujaga  G-Power OÜ Saarde Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära riigihanke "Autonoomse generaatori...

Autonoomse generaatori paigaldamiseks vajalikud ehitustööd ja diiselgeneraatori soetamine

Hange on lõppenud. Hankeleping otsustati sõlmida  pakkujaga  G-Power OÜ Saarde Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära riigihanke "Autonoomse generaatori...

Hange on lõppenud. Edukaks tunnistati AS Triger poolt esitatud pakkumus.  Saarde Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära riigihanke "Tänavavalgustuse uuendamine Tihemetsa...

Tänavavalgustuse uuendamine Tihemetsa alevikus

Hange on lõppenud. Edukaks tunnistati AS Triger poolt esitatud pakkumus.  Saarde Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära riigihanke "Tänavavalgustuse uuendamine Tihemetsa...

Hange on lõppenud, hankeleping otsustati sõlmida TipTipTap OÜ.  Saarde Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke  „ Tali Seltsimaja pargi mänguväljaku...

Tali Seltsimaja pargi mänguväljaku uuendamine

Hange on lõppenud, hankeleping otsustati sõlmida TipTipTap OÜ.  Saarde Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke  „ Tali Seltsimaja pargi mänguväljaku...

Hange on lõppenud. Edukaks tunnistati Kojak OÜ pakkumus. Saarde Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke  „Tihemetsa Asuvere tee 4 ja 4/1 hoonete ...

Tihemetsa Asuvere tee 4 ja 4/1 hoonete lammutamise omanikujärelevalve

Hange on lõppenud. Edukaks tunnistati Kojak OÜ pakkumus. Saarde Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke  „Tihemetsa Asuvere tee 4 ja 4/1 hoonete ...

Hange on lõppenud, edukaks pakkumuseks kinnitati Demolit OÜ poolt esitatud pakkumus.    Saarde Vallavalitsus kuulutas välja riigihanke  „Tihemetsa Asuvere tee 4 ja 4/1...

Tihemetsa Asuvere tee 4 ja 4/1 hoonete lammutamine

Hange on lõppenud, edukaks pakkumuseks kinnitati Demolit OÜ poolt esitatud pakkumus.    Saarde Vallavalitsus kuulutas välja riigihanke  „Tihemetsa Asuvere tee 4 ja 4/1...

Hange on lõppenud. Hange tunnistati nurjunuks, sest kõik esitatud pakkumused ületavad hankija eelarvelisi võimalusi. Saarde vallas Kilingi-Nõmme linnas asuva Kiriku-Raja tänava ristmiku...

Kilingi-Nõmme linnas asuva Kiriku-Raja tänava ristmiku projekteerimine ja ehitamine

Hange on lõppenud. Hange tunnistati nurjunuks, sest kõik esitatud pakkumused ületavad hankija eelarvelisi võimalusi. Saarde vallas Kilingi-Nõmme linnas asuva Kiriku-Raja tänava ristmiku...

Hange on lõppenud. Tunnistati edukaks AS TREV-2 Grupp esitatud pakkumus. Saarde  Vallavalitsus  soovib  hinnapakkumist mustkattega  teede  ühekordsele ...

Mustkattega teede ühekordne pindamine

Hange on lõppenud. Tunnistati edukaks AS TREV-2 Grupp esitatud pakkumus. Saarde  Vallavalitsus  soovib  hinnapakkumist mustkattega  teede  ühekordsele ...

Hanked 2021

« Tagasi

Surju hooldekodu „Videvik" laiendus

Hange on lõppenud. Riigihankes „Surju hooldekodu „Videvik" laiendus" edukaks pakkumuseks tunnistati Proland Ehitus OÜ pakkumus.

 

Saarde Vallavalitsus kuulutas välja riigihanke "Surju hooldekodu „Videvik" laiendus". Riigihangete registris on hanke viitenumber 235894. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 6.05.2021 12:00.