Hanked

13.06.24

Saarde Vallavalitsuse korraldatavad riigihanked avaldatakse riigihangete registris ja teade selle kohta avaldatakse kodulehel. Avaldatud hankeid arhiveeritakse riigihangete registris.
Alla riigihanke piirmäära jäävate riigihangete (lihthanked) teated avaldatatakse veebilehel jooksvalt.

 

Saarde Vallavalitsuse 2024. a hankeplaan (kinnitatud Saarde Vallavalitsuse 06.03.2024 korraldusega nr 120).

Saarde Vallavalitsuse 06.03.2024 korralduse nr 2-3/120 „Saarde Vallavalitsuse 2024. aasta hankeplaani kinnitamine" lisa muutmine

Saarde Vallavalitsuse 2023. a hankeplaan (kinnitatud Saarde Vallavalitsuse 15.03.2023 korraldusega nr 115). 

Saarde Vallavalitsuse 2022. a hankeplaan (kinnitatud Saarde Vallavalitsuse 17.08.2022 korraldusega nr 392).

 

 

Saarde Vallavalitsuse 2021. a hankeplaan

Saarde Vallavalitsuse 2020. a hankeplaan

Saarde Vallavalitsuse 2019. a hankeplaan

Saarde Vallavalitsuse 2018. a hankeplaan

Saarde Vallavalitsuse 2017. a hankeplaan

« Tagasi

Lumetõrjetööde teostamine Saarde vallas 2023/2024 talveperioodil

Hange on lõppenud. Saarde Vallavalitsus kuulutas välja riigihanke „Lumetõrjetööde teostamine Saarde vallas 2023/2024 talveperioodil".

Riigihanke esemeks on lumetõrjetööde teostamine 2023/2024 talveperioodil Saarde valla kohalikel teedel, tänavatel, avalikult kasutatavates parklates ja platsidel ning hajaasustusega aladel nende elamuteni viivatel erateedel, kus elavad Saarde valla elanikud rahvastikuregistri andmetel.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 20.10.2023 kell 10.00. Hanke eest vastutav isik on haldusnõunik Martti Rooden.  

Hankedokumendid on leitavad SIIT

Viitenumber: 270525