Hanked

13.06.24

Saarde Vallavalitsuse korraldatavad riigihanked avaldatakse riigihangete registris ja teade selle kohta avaldatakse kodulehel. Avaldatud hankeid arhiveeritakse riigihangete registris.
Alla riigihanke piirmäära jäävate riigihangete (lihthanked) teated avaldatatakse veebilehel jooksvalt.

 

Saarde Vallavalitsuse 2024. a hankeplaan (kinnitatud Saarde Vallavalitsuse 06.03.2024 korraldusega nr 120).

Saarde Vallavalitsuse 06.03.2024 korralduse nr 2-3/120 „Saarde Vallavalitsuse 2024. aasta hankeplaani kinnitamine" lisa muutmine

Saarde Vallavalitsuse 2023. a hankeplaan (kinnitatud Saarde Vallavalitsuse 15.03.2023 korraldusega nr 115). 

Saarde Vallavalitsuse 2022. a hankeplaan (kinnitatud Saarde Vallavalitsuse 17.08.2022 korraldusega nr 392).

 

 

Saarde Vallavalitsuse 2021. a hankeplaan

Saarde Vallavalitsuse 2020. a hankeplaan

Saarde Vallavalitsuse 2019. a hankeplaan

Saarde Vallavalitsuse 2018. a hankeplaan

Saarde Vallavalitsuse 2017. a hankeplaan

« Tagasi

Kilingi-Nõmme Pärnu tn 65 hoone tugev- ja nõrkvoolupaigaldise uuendamine

Hange on lõppenud, edukaks pakkumuseks osutus osaühingu Elin poolt tehtud pakkumus.  

Saarde Vallavalitsus on kuulutanud välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke "Kilingi-Nõmme Pärnu tn 65 hoone tugev- ja nõrkvoolupaigaldise uuendamine". Hankedokumendid on leitavad SIIT. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 30.09.2022 kell 13.00. 

Hanke eest vastutav isik on abivallavanem Mait Talvoja (mait.talvoja@saarde.ee, tel 510 1385).