Hanked

23.03.23

Saarde Vallavalitsuse korraldatavad riigihanked avaldatakse riigihangete registris ja teade selle kohta avaldatakse kodulehel. Avaldatud hankeid arhiveeritakse riigihangete registris.
Alla riigihanke piirmäära jäävate riigihangete (lihthanked) teated avaldatatakse veebilehel jooksvalt.

 

Saarde Vallavalitsuse 2023. a hankeplaan (kinnitatud Saarde Vallavalitsuse 15.03.2023 korraldusega nr 115). 

Saarde Vallavalitsuse 2022. a hankeplaan (kinnitatud Saarde Vallavalitsuse 17.08.2022 korraldusega nr 392).

 

 

Saarde Vallavalitsuse 2021. a hankeplaan

Saarde Vallavalitsuse 2020. a hankeplaan

Saarde Vallavalitsuse 2019. a hankeplaan

Saarde Vallavalitsuse 2018. a hankeplaan

Saarde Vallavalitsuse 2017. a hankeplaan

« Tagasi

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi hoone rekonstrueerimise projekteerimine

Hange on lõppenud. Saarde Vallavalitsus kuulutas välja riigihanke Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi hoone rekonstrueerimise projekteerimiseks.

Riigihanke esemeks on Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi hoone energiatõhususe nõuetele vastavaks rekonstrueerimisel vajalike projekteerimistööde teostamine (aadressil Sambla tn 18, Kilingi-Nõmme) õigusaktides ning käesoleva riigihanke alusdokumentides toodud mahus ja tingimustel.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 20.02.2023 kell 10.00. Hanke eest vastutav isik on abivallavanem Mait Talvoja. Hankedokumendid on leitavad siit.

Viitenumber: 259009