2020

Keskkonnaamet avaldab teadaande  keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel. Keskkonnaamet teatab, et Saarde Vallavalitsuse (registrikood: 75033454 )...

Keskkonnaloa eelnõu avalikustamise teade

Keskkonnaamet avaldab teadaande  keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel. Keskkonnaamet teatab, et Saarde Vallavalitsuse (registrikood: 75033454 )...

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel teavitab Saarde Vallavalitsus avalikkust valla territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest. 11.08.2020 esitas Keskkonnaamet...

Keskkonnaloa teade

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel teavitab Saarde Vallavalitsus avalikkust valla territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest. 11.08.2020 esitas Keskkonnaamet...

Keskkonnaamet on väljastanud 27.07.20  veekeskkonna riskiga tegevuse registreeringu Väike Lavi paisjärve kaldaala puhastamiseks orgaanilisest settest ja mudast. Keskkonnamet on...

Keskkonnaloa teade

Keskkonnaamet on väljastanud 27.07.20  veekeskkonna riskiga tegevuse registreeringu Väike Lavi paisjärve kaldaala puhastamiseks orgaanilisest settest ja mudast. Keskkonnamet on...