Avaldused, taotlused

2.12.22

Avaldused, taotlused

Avaldusi  ja  taotlusi on võimalik esitada nii paberil kui ka failidena.

Taotlusvormide täitmiseks arvutis laadige fail alla ja salvestage, allkirjastage digitaalselt ning saatke e-postiga.

Vormi võite ka välja printida, täita käsitsi, allkirjastada ning saata postiga.

Väljaprinditud ja allkirjastatud taotlusi palume skännituna mitte esitada, edastama peab originaaldokumendi.

 

Perekonnaseisuasutustele esitatavad avaldused

  • Sünni registreerimise avaldus pdf

Rahvastikuregistri toimingud

  • Elukohateade pdf (täidetav); pdf
  • Ruumi omaniku avaldus elukoha aadresside muutmiseks pdf
  • Andmete muutmise avaldus pdf

Uus aasta toob uusi võimalusi ka abielumaailma! Abiellumisavaldusi saavad soovijad edaspidi esitada ka veebilehelt www.rahvastikuregister.ee.

Muud

  • Teatis avaliku ürituse toimumise kohta rtfpdf
  • Avalikult kasutatava territooriumi sulgemise loa taotlus rtfpdf
  • Välireklaami paigaldamise taotlus rtfpdf

Ehitamine ja planeerimine

Keskkond

Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid

Ettevõtlus

 

 

Toimetaja: SIGNE LAAGUS