28.09.23

 

Kellele on varjupaigateenus mõeldud

Varjupaigateenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas peab olema tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.

Kuidas teenust saada

Teenuse taotlemiseks tuleb isikul pöörduda Saarde Vallavalitsuse sotsiaaltöötaja vastuvõtule, kes hindab isiku vajadust teenuse järele ning selgitab teenuse saamise tingimusi ja korda. Kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Saarde vallal puudub oma varjupaik, seega korraldab Saarde Vallavalitsus varjupaigateenust teiste omavalitsuste varjupaikade baasil.

Teenuse rahastamine

Teenust rahastatakse kohaliku omavalitsuse eelarvest.

Õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus
Sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord

 

Toimetaja: KÜLLI KARU