Saarde Sõnumid

Saarde SõnumidSaarde Sõnumid on Saarde valla ajaleht, mis ilmub üldjuhul üks kord kuus.
Ajaleht on tasuta ning seda on võimalik saada Saarde valla kauplustest, raamatukogudest, vallamajast, kultuuriasutustest.

Saarde Sõnumeid saab valla kodulehelt lugeda kohe kui paberkandjal leht on ilmunud.

Lehte toimetab sekretär. Kaastööd, reklaam ja kuulutused saata iga kuu 15. kuupäevaks e-posti aadressile janne.elmers@saarde.ee
 

Reklaami ja kuulutuste hinnad valla ajalehes

Saarde Sõnumites avaldatava reklaami ja kuulutuste tellimissuurused moodulites

1 moodul (M) – 40x37 mm
1 ajalehe lehekülg – 48 moodulit
½ lehekülge – 24 moodulit jne

Saarde Sõnumites avaldatava reklaami ja kuulutuste hinnad
 

Reklaampinnad 

 

  • Õnnitluste ja kaastundeavalduste (suurus maksimaalselt neli moodulit) avaldamise tasuks olenemata avaldamise leheküljest on 10 eurot.
  • Saarde Vallavolikogu, Saarde Vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste kuulutused avaldatakse tasuta.

Saarde Sõnumite reklaami ja kuulutuste hinnakiri on kehtestatud Saarde Vallavalitsuse 27.07.2022 korraldusega nr 367

Saarde valla lehe „Saarde Sõnumid" väljaandmise kord