19.10.21

 

Esialgne valimistulemus Saarde vallas

Saarde vallas käis valimas 2244 inimest, mis teeb valimisaktiivsuseks 59%. Pabersedeliga anti 1403 ja elektrooniliselt 841 häält.

Valimiskünnise ehk 5% piiri täitsid Valimisliit Südamega Saardes 1242 (55,5%), EKRE 436 (19,5%), Valimisliit Parem Saarde  250 (11,2%) ja  Valimisliit Muutuv Saarde 242 (10,8%). See annab 15st volikogu kohast Valimisliidule Südamega Saardes 9, EKREle 3, Valimisliidule Parem Saarde 2 ja Valimisliidule Muutuv Saarde 1 kohta.

Kandidaatide esiviisikusse mahtusid Eiko Tammist  (293 häält), Margus Kukk (158 häält), Külli Karu (153 häält), Kadri-Aija Viik  (112 häält) ja Aleks Lind (75 häält).

Detailsemate valimistulemustega saab tutvuda SIIN.

______________________________________________________________________________

Valimispäeva eelne nädal

 

 • Esmaspäevast laupäevani saab hääletada nii pabersedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt.
 • Pühapäevasel valimispäeval toimub ainult pabersedeliga hääletamine. Sel aastal saab valija uuendusena pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle veel ära muuta.
 • Esmaspäevast kuni neljapäevani on vallas avatud üks valimisjaoskond, kus saab hääletada väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda.
 • Reedel, laupäeval ja pühapäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas, mis tähendab, et Saarde valla elanik saab hääletada ainult kõikides Saarde valla valimisjaoskondades.
 • Asukohas hääletamine toimub valimisnädala esmaspäevast neljapäevani kell 9-20.
 • Kodus hääletamine toimub valimisnädala reedest pühapäevani. Taotluse selleks saab esitada telefoni teel reedel ja laupäeval kell 9–20 ning pühapäeval kell 9–14.

 

Lisainfo valimised.ee

Esmaspäev 11. okt Teisipäev  12. okt Kolmapäev 13. okt  Neljapäev 14. okt Reede 15. okt Laupäev 16. okt

Pühapäev

17. okt

EELHÄÄLETAMINE VALIMISPÄEV

KESKUSE JAOSKONNAS HÄÄLETAMINE

KELL 12.00 - 20.00

KÕIKIDES JAOSKONDADES HÄÄLETAMINE

KELL 12.00 - 20.00

KÕIKIDES JAOSKONDADES HÄÄLETAMINE 

KELL 9.00 - 20.00

ELEKTROONILINE HÄÄLETAMINE

E KELL 9.00 - L KELL 20.00

ASUKOHAS HÄÄLETAMINE 

KELL 9.00 - 20.  

KODUS HÄÄLETAMINE

KELL 9.00 - 20.00

 

Valijate arvestust peetakse Eestis rahvastikuregistris ja registri andmete alusel koostatakse valijate nimekiri. Ilma rahvastikuregistris elukohta omamata kohalikel valimistel osaleda ei saa.

 

Alates 2021. aastast võetakse kasutusele elektrooniline valijate nimekiri ja valija ei ole enam seotud konkreetese valimisjaoskonnaga. Valimiste korraldus muutub senisest enam paberivabaks. Valimisjaoskonna hääletamisruumis kontrollitakse elektroonilisest valijate nimekirjast valija hääleõigust. Hääletamissedeli saamisel antakse allkiri.

Valija konkreetne elukoht omab valimiste korraldamisel siiski samuti tähtsust, sest kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel saab valija valimispäevale eelneval reedel ja laupäeval ning valimispäeval hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas asuvates valimisjaoskondade hääletamisruumides.

Kui isikul elukoha aadress registris puudub, saab ta esitada  ahvastikuregistrile elukohateate. Elukohateate esitamise kohta leiad infot siit. Samuti tuleks toimida nii elukohta vahetades, kuna vastasel korral jääb valija valijate nimekirja oma endise elukoha aadressiandmete alusel.

 

Jaoskonnas teostatavad toimingud

Valija tuvastatakse isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass, juhiluba) alusel. Seejärel teeb jaoskonnatöötaja arvutis elektroonilisse valijate nimekirja märke valijale hääletamissedeli väljastamise kohta. Valija saab hääletamissedeli kätte paberile antud allkirja vastu. Selleks on jaoskondades eraldi allkirjalehed. Valija läheb valimiskabiini, kus kirjutab sedelile meelepärase kandidaadi numbri.  Enne kokkumurtud sedeli valimiskasti laskmist vajutab jaoskonnatöötaja selle välisküljele pitsatijäljendi.

 

Valimiste teabeleht

Igale aadressile, kus elab kas või üks hääleõiguslik inimene, saadab Siseministeerium hiljemalt oktoobri esimesel nädalal valimiste teabelehe. Kes on teinud eesti.ee-s vastava märke, saavad selle info e-kirjaga. Valimiste teabelehel on kirjas üldine info valimisõigusest ja märgitud kõigi hääletamisruumide asukohad vallas või linnas. Valimiste teabeleht asendab sellest aastast valijakaardi. Kumbki neist pole seotud valimisõigusega.

 

Valimisõigus

Kohalike omavalitsuste valimistel on hääletamisõigus vähemalt 16 aastasel valijal, kelle elukoha aadress on rahvastikuregistrisse kantud.

 

 Lisaks Eesti kodanikele saavad kohalikel valimistel hääletada:

1. Eestis elavad muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud,

2. Eestis püsivalt elavad välisriigi kodanikud,

3. Eestis püsivalt elavad kodakondsuseta isikud.

 

Poliitiline agitatsioon

Sellest aastast on poliitiline välireklaam lubatud kogu valimisperioodi ajal. Poliitilist selgitustööd tohib teha ka valimispäeval. Siiski peab hääletamisruumis sees olema tagatud valimisrahu.

 

E-hääletamine

E-hääletada saab arvutis, sisestades ID-kaardi ID-kaardi lugejasse  või mobiil-ID abil. Turvaliseks ja sujuvaks e-hääletamiseks kontrolli eelnevalt oma ID-kaardi tarkvara, arvuti operatsioonisüsteemi ja viirusetõrjetarkvara uuendusi. NB! 30 minuti jooksul pärast hääletamist on võimalus oma e-hääle kohalejõudmist kontrollida nutiseadme (nutitelefon, tahvelarvuti) abil.

 

Kodus hääletamine

Kui valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist kodus. Kodus hääletamise taotluse saab esitada juhul, kui valija asub oma elukohajärgse valimisringkonna territooriumil.

Kodus hääletamine toimub ainult reedel, 15. oktoobril, laupäeval, 16. oktoobril ja valimispäeval 17. oktoobril.

Kodus hääletamise taotluse saab esitada nii kirjalikult kui ka telefoni teel. Kodus hääletamise taotlust saab esitada reedel (15. oktoobril) ja laupäeval (16. oktoobril) kella 12.00-20.00 ning valimispäeval (17.oktoobril) kella 09.00-14.00.

Jaoskondade esimehed ja telefoninumbrid:

Valimisjaoskond nr 1 (Kilingi-Nõmme klubi); Mari Treial , 5430 1302

Valimisjaoskond nr 2 (Tihemetsa Huvi- ja Spordikeskus); Merike Maidle, 5430 1303

Valimisjaoskond nr 3 (Tali Seltsimaja); Viire Talts, 5430 1304

Valimisjaoskond nr 4 (Surju Rahvamaja ); Tiiu Pukk, 5430 1305

 

 • Kodus hääletamisel arvestada, et valimisjaoskonna liikmed ei sisene üldjuhul taotleja eluruumidesse, vaid valijale väljastatakse sedel ja ümbrik pärast isiku tuvastamist ja hääletamisõiguse kontrollimist välitingimustes.
 • Hääletamissedel tuleb suletud ümbrikus lasta valimiskasti. 

Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama:

 1. Valija nime;
 2. Valija isikukoodi;
 3. Valija aadressi;
 4. Valija sidevahendi numbrit;
 5. Kodus hääletamise põhjust.

Põhjendatud taotluse aluseks tuleb lugeda näiteks:

 1. Terviseseisundit;
 2. Kõrget iga;
 3. Raskeid teeolusid;
 4. Transpordivõimaluste puudumist;
 5. Muid põhjuseid, mis takistavad valijat kodust lahkumast.

Kodus hääletamist korraldama määratud jaoskonnakomisjonil on õigus otsustada, kas taotlus on põhjendatud või mitte. Kui jaoskonnakomisjon leiab, et taotlus on põhjendamata, siis teavitab ta taotluse esitajat sellest ise telefoni teel või kirjalikult aadressile info@saarde.ee

 

Lisateave:
Saarde valla valimiskomisjoni esimees Külli Veber, e-posti aadress kylli.veber[at]saarde.ee
 

 

 

 

 

Toimetaja: SIGNE LAAGUS