Üldgeoloogilise uurimistöö load

25.01.21

Maapõueseaduse § 4 alusel  on üldgeoloogiline uurimistöö maapõue geoloogilise ehituse või maavara leviku selgitamise eesmärgil tehtav teadusuuring või geoloogiline töö.

 

Üldgeoloogilise uurimistöö load Saarde vallas 

Uuringuruumi nimetus

Uuringuruumi

pindala

Uuritav maavara

Loa omanik

Loa kehtivusaeg

Kanaküla II

334,98 ha

ehitus-, täiteliiv

Maavarade OÜ

01.10.2018-30.09.2023

Kanaküla

267,35 ha

ehitus-, täiteliiv

Maavarade OÜ

21.06.2018-20.06.2023

 

Toimetaja: SIGNE LAAGUS