Ühinemisläbirääkimised

8.02.18

Saarde Vallavolikogu 12.10.2016 otsus nr 31 kohaselt pikendati ühinemislepingu eelnõu ja lepingu lisade avaliku väljapaneku tähtaega kuni 31. oktoobrini 2016. Selle tähtajani saab tutvuda Häädemeeste, Saarde, Surju ja Tahkuranna valdade ühinemislepingu elnõuga ja teha selle muutmiseks ettepanekuid. Ettepanekuid ja vastuväiteid ühinemislepingu kohta saab esitada kirjalikult Saarde Vallavolikogule aadressil Nõmme tn 22, Kilingi-Nõmme 86304 või e-posti aadressile info@saarde.ee.


Saarde Vallavolikogu jätkas pärast Häädemeeste, Saarde, Surju ja Tahkuranna valdade ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamata jätmist läbirääkimisi Surju vallaga.