Saarde Vallavolikogu 12.10.2016 otsusega nr 28 algatati Saarde valla tuuleenergeetika detailplaneering alal P14. Planeeringuala asub Saarde vallas Kamali külas. Arendusala pindala on 56 ha. ...

Saarde valla tuuleenergeetika detailplaneering alal P14

Saarde Vallavolikogu 12.10.2016 otsusega nr 28 algatati Saarde valla tuuleenergeetika detailplaneering alal P14. Planeeringuala asub Saarde vallas Kamali külas. Arendusala pindala on 56 ha. ...

Saarde Vallavalitsus teatab ,et Saarde Vallavolikogu 12.10.2016 otsusega nr 30 algatati tuuleenergeetika detailplaneering alal P16. Planeeringuala asub Saarde vallas, Tõlla külas. Planeeringuala...

Saarde valla tuuleenergeetika detailplaneering alal P16

Saarde Vallavalitsus teatab ,et Saarde Vallavolikogu 12.10.2016 otsusega nr 30 algatati tuuleenergeetika detailplaneering alal P16. Planeeringuala asub Saarde vallas, Tõlla külas. Planeeringuala...

Saarde Vallavalitsus teatab , et Saarde Vallavolikogu 12.10.2016 otsusega nr 29 algatati tuuleenergeetika detailplaneering alal P15.  Planeeringuala asub Saarde vallas, Kamali külas....

Saarde valla tuuleenergeetika detailplaneering ala P15

Saarde Vallavalitsus teatab , et Saarde Vallavolikogu 12.10.2016 otsusega nr 29 algatati tuuleenergeetika detailplaneering alal P15.  Planeeringuala asub Saarde vallas, Kamali külas....

Saarde valla tuulikuparkide P14, P15, P16 detailplaneeringute keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne Lisa 1 KSH VTK koos lisadega Kaitseministeerium 05.07.2017 ...

Saarde valla tuulikuparkide P14, P15, P16 detailplaneeringute keskkonnamõju strateegiline hindamine

Saarde valla tuulikuparkide P14, P15, P16 detailplaneeringute keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne Lisa 1 KSH VTK koos lisadega Kaitseministeerium 05.07.2017 ...