27.09.23

 

Kellele on turvakoduteenus mõeldud

Turvakoduteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on tagada abivajavale isikule ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi. Esmase abina tagatakse isikule vajaduse korral kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus, ning teavitatakse isikut teistest abi saamise võimalustest. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

Kuidas teenust saada

Turvakoduteenust osutatakse isikule, kelle registreeritud elukoht on Saarde vallas, kuid kes ei saa elada oma tegelikus elukohas või kellel puudub elukoht. Teenuse saamiseks tuleb pöörduda Saarde Vallavalitsuse sotsiaaltöötaja vastuvõtule, kes hindab isiku vajadust teenuse järele ning selgitab teenuse saamise tingimusi ja korda. Kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Saarde vallal puudub oma turvakodu, seega korraldab Saarde Vallavalitsus turvakoduteenust teiste omavalitsuste turvakodude baasil.

Teenuse rahastamine

Teenust rahastatakse kohaliku omavalitsuse eelarvest.

Õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus
Sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord

 

Toimetaja: KÜLLI KARU