Saarde vald tunnustab

24.11.22
Asta Suss 2006 Saarde valla aukodanik, Saarde valla Suure Vapimärgi omanik Haridus- ja kunstielu pikaajaline edendamine
Ly Kuningas 2006 Saarde Valla Aastapreemia koos Saarde valla Väikese Vapimärgiga Hariduselu edendamine, tunnustatud tiitliga "Aasta Õpetaja 2006"
Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi Rahvatantsurühm Eve Sinijärve juhendamisel 2006 Saarde valla Aasta Noore preemia Rahvatantsu edendamine, aktiivne osalemine kultuurikülade liikumises
Kilingi-Nõmme Majandusühistu 2006 Saarde valla Tänukiri 95.aastat järjepidevat tegevust
Helika Jürgenson 2006 Saarde valla Tänukiri Lõpetas Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium hõbemedaliga
Risto Vainlo 2006 Saarde valla Tänukiri Lõpetas Tihemetsa Põhikooli kiitusega, saavutas I koha Lääne-Eesti Päästekeskuse päästeala loominguvõistlusel
Saima Tõigast 2006 Saarde valla Tänukiri Heategevusürituste korraldamine
Toivo Kirsi 2007 Saarde valla Aukodanik, Saarde valla Suure Vapimärgi omanik Piirkonna tuntuse tõstmise, noortele hariduse andmise, kauni kodu ja jätkuvalt aktiivse tegevuse eest
Olli Andessaar 2007 Saarde valla Väike Vapimärk Kauaaegne Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
Andrus Teemant 2007 Saarde valla Väike Vapimärk Tulemusliku Saarde valla elu edendamise eest
Indrek Kask 2007

Saarde Valla Aasta Noore preemia

Eduka esinemise eest korvpallivõistlustel

OÜ Weiss 2007 Saarde Valla Tänukiri Saarde valla elu edendamise eest
Ain Paal 2007 Saarde Valla Tänukiri Saarde valla heakorra edendamise eest
Kalle Kiipus 2008 Saarde Valla Suure Vapimärgi omanik Kilingi-Nõmme linna omavalitsusliku süsteemi demokraatlikel printsiipidel ülesehitamisel ja selle arendamise eest aastatel 1989-2005.
Ants Laigna 2008 Saarde Valla Tänukiri Kilingi-Nõmme linna ajaloo uurimise ja filmimise eest
Toomas Voll 2008 Saarde Valla aukodanik,
Suure Vapimärgi omanik
Tuntuse eest koorijuhina, muusikuna, õpetajana Eesti Vabriigis. Tema juhendatud solistid, ansamblid, koorid on saavutanud auhinnalisi kohti lauluvõistlustel nii Eestis kui ka välismaal
Aado Suur 2008 Väike  Vapimärk Saarde valla metsade kasvatamise ja majandamise eest
Eesi Kolla 2008 Väike Vapimärk Saarde valla haljastus- ja heakorratööde juhendamise ning seltsinguelu edendamise eest
Eha Kuusk 2008 Väike Vapimärk Saarde valla haridus- ja seltsielu edendamise eest
Elvi Adamson 2008 Väike Vapimärk Saarde valla rahvakultuuri edendamise ja säilitamise eest

László Bányász

2008 Väike Vapimärk Saarde valla loomade tervise kaitse ja ravimise eest
Katrin Vinkel 2008

Saarde valla Aasta Noore preemia 

Saarde valla eduka esindamise eest orienteerumisvõistlustel
Risto Mägi 2008 Saarde valla Aasta Noore preemia Saarde valla eduka esindamise eest suusavõistlustel
Ville Vinkel 2008 Saarde valla Tänukiri Saarde valla spordielu tulemusliku edendamise eest
Virve Martoja 2009 Väike Vapimärk Pikaaegse tulemusliku hariduselu edendamise ja kauni eesti keele hoidmise eest
Kalle Song 2009 Väike Vapimärk Saarde valla heaks südamega tehtud töö eest.
Olev Paukson 2009 Väike Vapimärk Kilingi-Nõmme linna ja Saarde valla kultuuri ja ajaloo uurimise eest.
Tiiu Olde 2009 Väike Vapimärk Sigaste külaelu edendamise eest.
Maret Räästas 2009 Väike Vapimärk Pikaaegse töö eest Kilingi-Nõmme Klubis ja kultuurielu edendamises.
Olev Paukson 2010 Saarde valla Suure Vapimärgi omanik Kilingi-Nõmme linna ja Saarde ajaloo uurimise ja mälestuste talletamise eest. Punapargi mälestuskivi ja Kilingi-Nõmme mälestussamba taastamisele kaasaaitamise eest.
Milvi Seimoja 2010 Saarde valla Väike Vapimärk Kohusetundliku töö eest tervishoiusüsteemis.
Priit Anton 2010 Saarde valla Väike Vapimärk Aktiivse tegevuse eest noorte sportlaste juhendamisel, kauaaegse pedagoogitöö eest Tihemetsa Põhikoolis.
Aita Matson 2010 Saarde valla Väike Vapimärk Kauaaegse pedagoogitöö eest Tihemetsa Põhikoolis.
Erik Rist 2010 Saarde valla Aasta Noore Preemia Tublile sportlasele, Saarde valla eduka esindamise eest raievõistlustel.
Ants Tõnisson 2010 Saarde valla Tänukiri Ilusa Muusika Festivali Schilling korraldamise eest.
Vitali Kangur 2010 Saarde valla Tänukiri Metallitöötlemisega tegeleva firma asutamise ja eksporttoodangu valmistamise eest.
Elli Absalon 2011 Saarde valla Väike Vapimärk Kauaaegse pedagoogina hariduse, kultuuri ja eestluse edendamise eest.
AIK MTÜ Livonia 2011 Saarde valla Tänukiri Aastatepikkuse Euroopa Kultuurikülade projekti eestvedamise ning koordineerimise eest.
Helle Õige 2011 Saarde valla Väike Vapimärk Kauaaegne pedagoog. Õpilasvahetusprogrammi juhtimise ja eduka töö eest õpilastega.
Enno Grünthal 2011 Saarde valla Tänukiri Kauaaegne pedagoog, tulemusliku töö eest õpilastega.
Eevi Tallo 2011 Saarde valla Tänukiri

Pikaajalise töö eest kooliõena ja terviseõpetuse õpetajana.

Mall Kuningas 2011 Saarde valla Väike Vapimärk

Kauaaegse Kilingi-Nõmme lasteaed Krõll pedagoogina alushariduse edendamise eest Saarde vallas

Viire Talts 2011 Saarde valla Väike Vapimärk Aktiivse tegevuse eest õpilasmalevate juhendamisel, Saarde valla eduka esindamise eest maleturniiridel ja lauamängude mitmevõistlustel
Valve Pärtel 2011 Saarde valla Väike Vapimärk Kauaaegse, 50-aastase pedagoogitöö eest Tihemetsa Põhikoolis
Mihkel Vinogradov 2011 Saarde valla Aasta Noore Preemia Noorteprojektide ja –ürituste eestvedamise, uusmeedia kasutusvõimaluste arendamise ja aktiivse osalemise eest Kilingi-Nõmme klubi näiteringi ja Endla Teatri Noortestuudio töös
Elsa Volkov 2011 Saarde valla Suur Vapimärk Pikaajalise töö eest vallaelanike tervise kaitsel, perearstinduse juurutamise ja edendamise eest Saarde vallas
Heli Antso 2011 Saarde valla Tänukiri Pikaajalise kohusetundliku töötamise eest tervishoiualal
Mari Karon 2012 Saarde valla Väike Vapimärk Pikaaegse Saarde valla haridus- ja kultuurielu, rahvatantsu edendamise, kodanikualgatuslike projektide elluviimise eest
Endel-Eerik Maddison 2012 Saarde valla Suur Vapimärk Pikaajalise pühendumusega tehtud töö eest tervishoiusüsteemis ning kodupaiga arendamisel
Harald Karotam 2012 Saarde valla Väike Vapimärk Pikaajalise töö eest Kilingi-Nõmme klubis ning kultuurielu edendamise eest
Väino Lensment 2012 Saarde valla Väike Vapimärk Saarde valla spordielu edendamise ja Lauri motokompleksi rajamise eest
Aarne Link 2012 Saarde valla Suur Vapimärk Saarde valla hariduse arendamise eest
Eha Gentalen 2012 Saarde valla Väike Vapimärk Lasteaed "Krõll" kauaaegse pedagoogilise alushariduse edendamise eest
Maire Saar 2012 Saarde valla Väike Vapimärk Pikaaegse pühendumusega tehtud töö eest tervishoiusüsteemis
Rasmus Paimre 2012 Saarde valla Aasta noor Võimaluste loomise eest ekstreemspordialadega tegelemiseks
Erli Aasamets 2013 Saarde valla Väike Vapimärk

Saarde valla hariduselu edendamise ja aktiivse osalemise eest Saarde Vallavolikogu töös.

Ülo Liblik 2013 Saarde valla Väike Vapimärk

Pikaaegse pühendumusega tehtud töö eest haridussüsteemis ning valla spordielu arendamise eest.

Jüri Kurvits 2013 Saarde valla Väike Vapimärk

Peet Vallaku nimelise Ilusa Emakeele auhinna toetamise ja eesti keele väärtustamise eest.

Virve Simson 2013 Saarde valla Väike Vapimärk

Pikaajalise kohusetundliku töötamise eest meditsiinisüsteemis.

Ivika Jürgenson 2013 Aasta Noore preemia

Saavutuste eest naislumelaudurina Euroopas.

Margit Schmidt 2014 Saarde valla Väike Vapimärk

Väljapaistvate saavutuste eest võimlemise juhendamisel ja propageerimisel.

Mae Annast 2014 Saarde valla Väike Vapimärk Panuse eest Saarde valla sotsiaaltöösse
Maret Maddison 2014 Saarde valla Väike Vapimärk Pikaajalise pühendumusega tehtud töö eest tervishoiusüsteemis
Helle Volt 2014 Saarde valla Väike Vapimärk Pikaajalise pühendumusega tehtud töö eest tervishoiusüsteemis
Hannu Heino Tapio Törmälehto 2015 Saarde valla Väike Vapimärk AS Taritvo juhatuse esimees, tunnustatud tööandja paljudele Saarde valla elanikele
Väino Lill 2015 Saarde valla Väike Vapimärk Märkimisväärse panuse eest Pärnumaa kutse-hariduse edendamisel ja pikaajalise eduka töö eest Saarde Vallavolikogu juhtimisel
Reet Männik 2015 Saarde valla Väike Vapimärk Kohusetundliku töö eest heakorra tagamisel Kilingi-Nõmme linnas
Anu Oja 2015 Saarde valla Väike Vapimärk Alati abivalmi ja asjatundliku abi eest leinatalituste korraldamisel
Rein Andre 2016 Saarde valla Väike Vapimärk Pikaajalise pühendumusega tehtud töö eest Saarde valla veemajanduse arendamisel
Peep Kaljuste 2016 Saarde valla Väike Vapimärk Pikaajalise pühendumusega tehtud organisatsioonide ja ettevõtete juhtimistöö ning Saarde kihelkonna ajaloo uurimisse antud panuse eest
Rauno Lensment 2016 Saarde valla Väike Vapimärk Saarde kihelkonna kaitsepäeva kauaaegse korraldamise, turvalise keskkonna loomise ja vabatahtliku töö eest
Eha Smolina 2016 Saarde valla Väike Vapimärk Võimlemiskultuuri edendamise ja pikaajalise pühendumusega tehtud pedagoogitöö eest
Mare Kurri 2016 Saarde valla Väike Vapimärk Saarde valla sotsiaalvaldkonna väljaarendamise ning edendamise eest
Arvi Laasme 2016 Saarde valla Aasta Noor Silmapaistvate tulemuste eest kaitseliidu tegemistes ja vabatahtlikus töös ning Liivamäe lahingut tutvustava infostendi koostamise eest
Kert Kaljuste 2016 Saarde valla Aasta Noor Raskeehitusmasinate kutsemeisterlikkuse maailma ja Baltimaade meistrivõistlustel saavutatud kõrgete tulemuste eest
Eeli Pukk 2016 Saarde valla tänukiri Pikaajalise pühendumusega tehtud töö eest Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskuses
Elvi Sikk 2016 Saarde valla tänukiri Pikaajalise ja kohusetundliku töö eest Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskuses
Vaiki Sein 2016 Saarde valla tänukiri Pikaajalise ja südamega tehtud töö eest Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskuses
Helle Reidla 2016 Saarde valla tänukiri Pikaajalise ja südamega tehtud pedagoogitöö eest Kilingi-Nõmme lasteaias Krõll
Hille Tuuling 2017 Saarde valla Suur Vapimärk Erakordse panuse eest Saarde valla kultuurielu edendamisel
Eha Kipri 2017 Saarde valla Väike Vapimärk Pikaajalise pühendumusega tehtud töö eest hariduse väärtustamisel Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis ja maakonnas
Sirje Laur 2017 Saarde valla Väike Vapimärk Südamega tehtud aastatepikkuse töö eest õpilaskodus
Signe Post 2017 Saarde valla Väike Vapimärk kohusetundliku töö eest koolis ja kogukonnas
Heli Juhkamsoo 2017 Saarde valla tänukiri Kilingi-Nõmme Vabaajakeskuses tehtud töö eest
Vaike Parts 2017 Saarde valla tänukiri Pikaajalise ja kohusetundliku töö eest kommunaalmajanduses
Lehti Meerents 2017 Saarde valla tänukiri Panuse eest kohaliku elu edendamisel
Elvi Sikk 2019 Saarde valla Väike Vapimärk Pikaajalise kohusetundliku töö eest majandusjuhatajana Kilingi-Nõmme Haiglas ning majandusjuhatajana ja juhatuse liikmena Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskuses
Eve Sinijärv 2019 Saarde valla Väike Vapimärk Pikaajalise tulemusliku töö eest õpetajana ja rahvatantsu edendamise eest vabariigi tasandil
Silvia Paluoja 2019 Saarde valla Suur Vapimärk Olulise panuse eest Saarde kogukonna tutvustamisel ajakirjanduse kaudu ning initsiatiivi eest küüditatute mälestusmärgi rajamisel
Kert Jefimov 2019  Saarde valla Väike Vapimärk Märkimisväärse panuse eest põllumajandusvaldkonna arendamisel ja Saarde valla elu edendamisel
Naima ja Elmar Melnits 2019 Saarde valla Väike Vapimärk Olulise panuse eest jõulutraditsioonide elluviimisel Saarde vallas
Eeli Pukk 2019 Saarde valla tänukiri  Pikaajalise töö eest SA Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskuses
Klubi Rock  2020 Saarde valla tänukiri Aasta Kultuuritähtsündmus 2019 – vallale olulise kultuurisündmuse traditsiooni jätkamise eest
Õnnela Teearu  2020 Saarde valla tänukiri Aasta Kulturitegija 2019 – klubi Eakas tegevjuht, seltsingute eestvedaja, ürituste korraldaja, meestelaulu edendaja ja akordionimuusika populariseerija 
Siim Kolla  2020 Saarde valla tänukiri

Aasta kultuuritoetaja 2019 – erinevate kultuuriürituste helitehnilise teenindamise eest

Naiskoor "Kirekeel"  2020 Saarde valla tänukiri Aasta pärimuskultuuritegu 2019 – professionaalse pärimusmuusika esitaja
Karme Tammist 2020 Saarde valla tänukiri Aasta vabatahtlik 2019 – Saarde kodutütarde rühma aktiivne  ning innustav juht
Tõlla küla 2020 Saarde valla tänukiri

Aasta küla 2019 – Tõlla kooli meelespidamise ja küla väärtustamise tunnustus

Kilingi-Nõmme Vabaajakeskus  2020 Saarde valla tänukiri

Aasta kogukonnaedendaja 2019 – kogukonnaliikmeid kaasav vaba aega rikastav keskus

Aet Vill 2020 Saarde valla tänukiri

Aasta ringijuht 2019 - kauaaegne pühendunud, põhjalik ja aktiivne naiskoori Kirekeel dirigent ja juhendaja

Andreas Välja 2020 Saarde valla tänukiri

Saarde noor 2019 - eeskujulik ja edukas spordi ning õppetöö siduja

Hannes Isand  2020 Saarde valla tänukiri

aastakümnetepikkuse  kaaluka panuse eest valla ettevõtluse edendamisel, tipptasemel põllumajandusettevõtte Osaühing Surju PM rajamise ja juhtimise eest

Kristjan Pahk 2020 Saarde valla tänukiri inimese elu päästmise ja märkimisväärse panuse eest Saarde kogukonna turvalisuse tõstmisel
Ivo Jürgenson 2020 Saarde valla Suur Vapimärk

märkimisväärse panuse eest Saarde valla ettevõtluse arendamisel masinaehitusettevõtte Osaühing Metsis juhina, tunnustatud tööandjana ja tööjõukoolitajana

Elli Altin 2020 Saarde valla Väike Vapimärk

suure panuse eest keskkonnahariduse edendamisse Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis ja pikaajalise silmapaistva töö eest ülemaailmse koolide haridus- ja teadusprogrammi GLOBE raames

Maarit Juhkamsoo 2020 Saarde valla Aasta Noore Preemia

mitmekülgsete huvidega aktiivne kultuuri edasikandja

Kadri Vilbaste 2020 Saarde valla Aasta Noore Preemia

märkimisväärsete tulemuste ja Saarde valla esindamise eest Eesti ja rahvusvahelistel sõudmisvõistlustel

Õnnela Teearu 2020 Saarde valla tänukiri arvukate kultuurikollektiivide ellukutsumise, kultuuritöö korraldamise ning klubi "Eakas" aktiivse eestvedamise eest
Mari Treial 2020 Saarde valla tänukiri kauaaegse kohusetundliku töö ja aktiivse panuse eest omavalitsuse asjaajamise korraldamisel
Lembit Nõmm 2020 Saarde valla tänukiri Kilingi-Nõmme linna ja Saarde valla ajaloo jäädvustamise eest fotodel
Elvi Piiri 2020 Saarde valla tänukiri suure panuse eest raamatukogunduse, kultuuri ja kohaliku elu edendamisel ning Surju Raamatukogu, lähiümbruse ajaloo ja kogukonna uurimisel ning suulise pärimuse talletamisel
Tiina Kuum 2021 Saarde valla tänukiri panuse eest Saarde valla raamatukogundusse ja kohaliku käsitöö talletamise eest tulevastele põlvedele
Kinne-Riin Reest 2021 Saarde valla tänukiri Aasta Kultuuritegija 2020 - uute algatuste ellukutsumise ja kogukonnaaelu edendamise eest
Saarde Vabatahtlikud Pritsumehed  2021 Saarde valla tänukiri Aasta Kultuuritoetaja 2020 - meeskond, kes toetas ja panustas vallakultuurielu erinevatesse projektidesse
Kilingi-Nõmme Klubi 2021 Saarde valla tänukiri

Aasta Kultuuri tähtsündmus 2020 - Saarde valla kodukohvikute- ja garaažimüügi päeva korraldamise eest

Janno Kekkonen, Marko Riis, Kadri Karon 2021 Saarde valla tänukiri Aasta Pärimuskultuuri tegu 2020 - muusikavideo "Nõmmetõmme" loomise ja teostamise eest
Annika Viibus  2021 Saarde valla tänukiri Aasta Kogukonnaedendaja 2020 - aktiivne kogukonna huvide eest seisja ja kaasamõtleja ning ühistegevuste ja koostöö toetaja
Kuro Link 2021 Saarde valla tänukiri Aasta Ringijuht 2020 - hinnatud juhendaja ja aktiivne ürituste eestvedaja
Tali küla 2021  Saarde valla tänukiri Aasta Küla  2020 - uute ürituste ellukutsumise ja infovahetuse loomise eest
Saarde Vabatahtlikud Pritsumehed 2021 Saarde valla tänukiri Aasta Vabatahtlik 2020 - meeskond, kes on valmis toetama ja abistama igal ajal ja igas kohas
Hans-Kristjan Raid 2021 Saarde valla tänukiri Silmapaistev Noor 2020 -  aktiivne, abivalmis ja mitmekülgne noor, Saarde Noortevolikogu algatusgrupi eestvedaja
Eha Kukk 2021 Saarde valla tänukiri  kauaaegse tulemusliku töö eest
Vaike Parts 2021 Saarde valla tänukiri  aastatepikkuse pühendumusega tehtud töö eest
Ülo Liblik 2021 Saarde valla tänukiri kauaaegse ning olulise panuse eest Saarde valla sporditegevusse
Hans-Kristjan Raid 2021 Saarde valla tänukiri Saarde valla Noortevolikogu tegevuse käivitamise ja koordineerimise eest
Tatjana Kasela 2021 Saarde valla Väike Vapimärk pühendumusega tehtud töö ning Saarde valla sotsiaalvaldkonda panustamise eest
Toivo Tallo 2021 Saarde valla Väike Vapimärk märkimisväärse panuse eest sportlike traditsioonide ellu kutsumisel ja Saarde valla spordielu edendamise eest
Helmetal IMS OÜ 2021 Saarde valla tänukiri aasta ettevõte 
Margit Schmidt 2022 Saarde valla tänukiri võimlemistreener ja -aktivist, kes on käivitanud Kilingi-Nõmme võimlemisklubi Githa, kus tegeletakse aktiivselt harrastus- ja saavutusspordiga
Eiki Lehemets 2022 Saarde valla tänukiri Pärnumaa male üks innukamaid eestvedajaid. Pärnumaa Maleklubi ja spordiklubi Vaablane eestvedaja
Kinne-Riin Parts 2022 Saarde valla tänukiri Aasta Kultuuritegija 2021
Grossi Toidukaubad 2022 Saarde valla tänukiri Aasta Kultuuritoetaja 2021
Marina Külakoda 2022 Saarde valla tänukiri XX  Saarde Kaitsepäev - Aasta Kultuuri tähtsündmus 2021
Lähkma Külaselts 2022 Saarde valla tänukiri Lähkma Rahvamuusikapäev- Aasta Pärimuskultuuritegu 2021
Saarde valla Noortevolikogu 2022 Saarde valla tänukiri Aasta kogukonnaedendaja 2021
Margit Schmidt 2022 Saarde valla tänukiri Aasta ringijuht 2021
Õnnela Teearu 2022 Saarde valla tänukiri Aasta ringijuht 2021
Tali küla 2022 Saarde valla tänukiri Aasta küla 2021
Arvi Laasme 2022 Saarde valla tänukiri Aasta vabatahtlik 2021
Johanna Tammist 2022 Saarde valla tänukiri Silmapaistev noor 
Kristjan Puusep 2022 Saarde valla tänukiri Aasta meessportlane
Mari-Liis Kaljur 2022 Saarde valla tänukiri Aasta naissportlane
Markus Kaljur 2022 Saarde valla tänukiri Aasta noorsportlane mees
Laura-Liis Kaljur 2022 Saarde valla tänukiri Aasta noorsportlane naine
Tanel Buström 2022 Saarde valla tänukiri Aasta sporditöötaja
Alas Kuul AS 2022 Saarde valla tänukiri Aasta õnnestunuim spordisündmus - Alas Kuul heategevuslik hüppepäev vol 3
COOP Kilingi-Nõmme 2022 Saarde valla tänukiri Aasta sporditoetaja
Mari Karon 2022 Saarde valla tänukiri pikaajalise ja tulemusliku panuse eest Saarde valla haridus- ja kultuuriellu
Mare Kurri 2022 Saarde valla tänukiri  Saarde valla heaks pikaajalise ja pühendumusega tehtud töö eest
Erli Aasamets 2022 Saarde valla tänukiri

C. R. Jakobsoni konkursil 2022. aasta haridus- ja kultuuri­tegelase tiitli pälvimise puhul pikaaegse, tulemusliku ja südamega tehtud haridusalase töö ning valla, maakondlikul ja riiklikul tasemel hariduselu arendamisse panustamise eest.

Eha ja Roland Liesment

2022 Saarde valla Tänukiri

C. R. Jakobsoni konkursil 2022. aasta põllumehe tiitli pälvimise puhul Kollikse aiandustalu arendamise eest kolmekümne aasta jooksul heatasemeliseks, professionaalseks ja kõrge tootmiskultuuriga väikeettevõtteks

Surju Sõbratarid juhendaja Dea Haar       

2022 Saarde valla Tänukiri

Jõgeval III Eesti Naiste Tantsupeol ja
Lavassaares 2022. a Pärnumaa Tantsupeol Saarde valla esindamise eest

Tantsurühm Vikkel  juhendaja  Aime Vill 2022 Saarde valla Tänukiri

Jõgeval III Eesti Naiste Tantsupeol ja
Lavassaares 2022. a Pärnumaa Tantsupeol Saarde valla esindamise eest

naisrahvatantsurühm "Kilingi" juhendaja Eve Sinijärv    2022  Saarde valla Tänukiri 

29. mail 2022 Lavassaares Pärnumaa Tantuspidu 2022 "Ükskord algab aega.." Saarde valla esindamise eest

Eakate rahvatantsurühm  juhendaja Mari Karon  

2022 Saarde valla Tänukiri 29. mail 2022 Lavassaares Pärnumaa Tantuspidu 2022 "Ükskord algab aega.." Saarde valla esindamise eest

Võimlemisklubi Githa vilistlasrühm juhendaja Siiri Linke 

2022 Saarde valla Tänukiri 29. mail 2022 Lavassaares Pärnumaa Tantuspidu 2022 "Ükskord algab aega.." Saarde valla esindamise eest
RMK Marana taimla 2022 Saarde valla Tänukiri ettevõtja,  kes  oma tegevusega toetas Saarde valda „Maal Elamise Päev 2022" korraldamisel
OÜ Metsis 2022 Saarde valla Tänukiri ettevõtja,  kes  oma tegevusega toetas Saarde valda „Maal Elamise Päev 2022" korraldamisel
Tihmetsa Motoklubi 2022 Saarde valla Tänukiri ettevõtja,  kes  oma tegevusega toetas Saarde valda „Maal Elamise Päev 2022" korraldamisel
Allikukivi Veinimõis 2022 Saarde valla Tänukiri ettevõtja,  kes  oma tegevusega toetas Saarde valda „Maal Elamise Päev 2022" korraldamisel
Metste Aiandustalu 2022 Saarde valla Tänukiri ettevõtja,  kes  oma tegevusega toetas Saarde valda „Maal Elamise Päev 2022" korraldamisel
Undi OÜ 2022 Saarde valla Tänukiri ettevõtja,  kes  oma tegevusega toetas Saarde valda „Maal Elamise Päev 2022" korraldamisel
Hans-Kristjan Raid 2022 Aasta noore preemia

silmapaistvalt aktiivse tegevuse eest Saarde valla noorte motiveerimisel ja esindamisel vabariiklikul ja rahvusvahelisel tasandil

Arvet Ollino 2022 Saarde valla Väike Vapimärk kauaaegse ja pühendumisega tehtud töö eest Saarde Katariina koguduses
Mari Karon 2022 Saarde valla Suur Vapimärk kauaaegse pühendunud pedagoogilise töö eest ning märkimisväärse panuse eest Saarde valla kultuurielu edendamisel
HevoTehnika oü 2022 Saarde valla tänukiri aasta ettevõte

 

 

 

 

 

Toimetaja: SIGNE LAAGUS