"Tunnustamise kord Saarde vallas" on kehtestatud Saarde Vallavolikogu 23.01.2019 määrusega nr 4.