Surju valla vapimärkide omanikud 2006 - 2017

25.04.19
Mare Kütt 2006 Kauaaegne töökas ja kohusetundlik täitevkomitee ning Surju vallasekretär
Elvi Piiri 2006 Surju Raamatukogu juhataja, korraliku raamatukogu kujundaja
Vambola Remmel 2007 Surju spordijuht, sõja- ja spordiveteran, sporditöö edendaja
Ermine-Maria Hunt 2007 Surju Haigla/Tervisekeskuse meditsiinitöötaja, ämmaemand, kauaaegne meditsiinitöö edendaja
Valve Lankots 2008 Jaamaküla ja Surju kultuurijuht, kultuuritöö edendaja, rahvatantsujuht
Vaike Nõmmiste 2008 Surju õpetaja-algkoolijuht, aktiivne kultuurielu edendaja rahvatantsu ja näitemängu alal
Karin Juhkam 2009 Kauaaegne õpetaja, Surju hariduse ajaloo uurija, aktiivne osaleja valla kultuurielus
Uno Vaska 2009 Pikaaegne metsaülem, Kilingi metskonna ajaloo uurija, aktiivne osaleja kultuuritöös
Hannes Isand 2010 OÜ Surju PM juhataja, põllumajanduse edendaja, kauaaegne ja aktiivne osaleja vallavolikogu töös
Eve Männik 2011 Surju Põhikooli õpetaja, haridustöö edendaja kunstivallas nii maakonna kui ka vabariigi tasemel, Aasta Õpetaja 2004
Evi Kukk 2011 Pikaaegne Surju vallavanem, vallaelu edendaja, aktiivne osaleja külaseltsi ja ja rahvamaja töös. POL-i asutajaliige
Herman Isand 2013 Surju Metskonn metsnik, kauaaegne ja kohusetundlik metsamees, aktiivne isetegevuslane
Valve Aas 2014 OÜ Surju PM kauaaegne ja kohusetundlik pearaamatupidaja 
Tiit Kosenkranius 2014 Metsanduse spetsialist, Kikepera külaelu edendaja ja eestvedaja külaseltsi töös
Hilja Valme 2014 Surju Põhikooli kauaaegne koolidirektor ja õpetaja, hariduselu edendaja
Maie Tell 2015 Surju Lasteaia kasvataja, alushariduse edendaja, Aasta Õpetaja 1994
Vello Remmel 2015 Surju koolibussi juht, vabariikliku konkursi "Märka koolibussi juhti" võitja
Silja Juhansoo 2015 Pikaaegne Surju kooli õpetaja, õppeala juhataja, hariduselu edendaja
Heidi Kodasma 2016 Surju Põhikooli direktor, valla hariduselu edendaja, haridusasutuste sisehindamise nõustaja, Aasta Õpetaja 2006. "Oma Riigi" rajajaid koolis
Raivo Raaliste 2016 Maleõpetaja Surju  koolis ja lasteaias, tema juhendamisel on võisteldud nii Eestis kui noorte MM- ja EM-võistlustel
Kalju Sarapu 2016 Valla sündmuste fotojäädvustaja, aktiivne osaleja Surju näiteringis ja muus rahvamaja töös
Jaanus Männik 2016 Maaelu edendaja, vallavanem, kauaaegne majandijuht ja Riigikogu liige, Pärnumaa populaarsem põllumees 1994
Ülle Alanurm 2016 Surju perearst, Tervisekeskuse ja Hooldekodu juhataja, meditsiinielu, rahvatantsu edendaja
Margus Henriksoo 2016 Farmijuhataja OÜ-s Surju PM, olnud vallavolikogu pikaaegne liige, põllumajanduse edendaja
Silja Ilomets 2016 Kauaaegne Surju Lasteaia direktor, alushariduse edendaja vallas
Tiiu Isand 2016 Kauaaegne Surju Lasteaia õpetaja abi, alushariduse edendaja
Rutt Järvesaar 2016 Staažikas Surju Tervisekeskuse medõde/pereõde, meditsiinielu edendaja
Aita Jürima 2016 Surju Haigla ja hooldekodu majandusjuhataja poolsajandi jooksul
Virve Kabanen 2016 Surju kaupluse juhataja, Surju rahva toidu- ja esmatarbekaupadega varustamise tagaja
Virve Kalda 2016 Surju Tervisekeskuse medõde, kauaaegne laste tervise eest hoolitseja
Ave Kartau 2016 Surju Põhikooli õpetaja, pikaaegne vallavolikogu liige, pranglimise juhendajana on  tema õpilased võitnud Eestis ja välismaal kõrgeid kohti
Reet Kartau 2016 Staažikas agronoom, põllumajanduse edendaja OÜ-s Surju PM
Maili Kohv 2016 Staažikas loomakasvataja, meisterlüpsja OÜ-s Surju PM
Marge Leppik 2016 Surju Põhikooli õpetaja, sotsiaalpedagoog. Oma õpilastega on osalenud tulemuslikult ainekonkurssidel maakonna ja vabariigi tasemel
Eha Liesment 2016 Köögiviljatalu perenaine, Surju Põhikooli ja Lasteaia varustaja kvaliteetsete põllumajandussaadustega
Andrus Lillemaa 2016 Surju Vallavalitsuse maanõunik, kauaaegne vallavalitsuse liige ja vallavanema asendaja
Kalev Lillemets 2016 Taluperemees, olnud Surju vallavolikogu pikaaegne liige, aktiivne spordimees
Niina Lillemets 2016 Kauaaegne Surju Vallavalitsuse raamatupidaja-asjaajaja
Robert Miller 2016 Metsamees, Surju vallavolikogu pikaaegne liige, aktiivne Ristiküla liider, külaelu edendajana tunnistatud  2006. aasta sädeinimeseks
Tiiu Pukk 2016 Kauaaegne töökas ja kohusetundlik Surju Vallavalitsuse pearaamatupidaja
Peep Põlma 2016 Metsandusspetsialist, Surju vallavolikogu pikaaegne liige, valla "Kauni Kodu" komisjoni liikmena kaunite kodude fotomaterjalide jäädvustaja
Maie Sarapik 2016 Staažikas Surju Põhikooli õpetaja, tema õpilased on tulemuslikult osalenud aineolüpiaadidel nii maakonna kui vabariigi tasemel
Elve Tilk 2016 Kauaaegne Surju Vallavlitsuse sotsiaalnõunik, vallavalitsuse liige, sotsiaalvaldkonna väljaarendaja ja edendaja
Valter Tominga 2016 Surju Vallavalitsuse, Surju Põhikooli ja valla asutuste IT-spetsialist, õpetaja, IT-valdkonna edendaja
Vahur Viik 2016 Kauaaegne Kilingi metskonna metsaülem ja spetsialist, metsamajanduse edendaja. 2012. a omistati tema perele aunimetus "Kogukonna pärl"
Aime Vill 2016 Surju Rahvamaja juhataja, näite- ja eakate rahvatantsuringi juhendaja, kultuurielu edendaja
Kadri-Aija Viik 2016 Pikaaegne Surju vallavolikogu esimees,metsandusjuht, arvukate MTÜ-de juhatuste esimees, liige. 2012. a omistati tema perele aunimetus  "Kogukonna pärl"
Hannu Sillanpää 2017 Surju valla ja Soome Vabariigi Rusko valla vahelise koostöö algataja ning arendaja. Asutanud koos abikaasaga Surju Põhikoolile kodanikustipendiumi 
Tuula Ala-Karvia 2017 Surju ja Rusko valla sõprussuhete arendaja. Asutanud koos abikaasaga stipendiumi Surju Põhikooli parimale emakeele tundjale 
Riita Lillemets 2017 Surju Raamatukogu juhataja, aktiivne kultuuri- ja seltsielu edendaja, Pärnu maakonna Aasta Maaraamatukoguhoidja 2015   

 

Toimetaja: KRISTI TAMSON