Matuseteenuse osutamine

5.05.20

Matuseteenust osutatakse juhul, kui kadunuke on omasteta või on omaksed maksejõuetud või on tegemist Saarde valla territooriumil surnud kadunukesega, kelle isikut pole võimalik kindlaks teha.

Matuseteenus ostetakse Saarde Vallavalitsuse poolt matusekorraldusfirmalt.

Matuseteenus sisaldab:
  • kadunukese transporti;
  • puusärki;
  • haua kaevamist ja selle kinni ajamist;
  • hauaplaati;
  • ühte lillekompositsiooni/kimpu.

Õigusaktid:
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord

Toimetaja: SIGNE LAAGUS