Maavara kaevandamise load

22.11.22
Maapõueseaduse § 3 alusel on  maavara looduslik kivim, setend, vedelik või gaas, mille omadused vastavad käesoleva seaduse §-s 22 nimetatud või selle alusel kehtestatud nõuetele või uuringu tellija esitatud nõuetele ja mille lasund või selle osa on maardlana keskkonnaregistrisse kantud (edaspidi arvele võetud).
Maapõueseaduse § 6 sätestab maavara kaevandamise ja kasutamise.
 (1) Maavara kaevandamine (edaspidi kaevandamine) on maavara looduslikust seisundist eemaldamise ettevalmistamiseks tehtav töö, maavara looduslikust seisundist eemaldamine ning mäeeraldise ja mäeeraldise teenindusmaa piires kaevise vedu ja esmane töötlemine.
 (2) Kaevis on looduslikust seisundist eemaldatud mis tahes kivimi või setendi tahke osis.
 (3) Maavara kasutamine on maavara tarbimine seda võõrandamata või kasutamine looduslikus seisundis.
 

Maavara kaevandamise load Saarde vallas 

Mäeeraldise nimetus

Mäeeraldise pindala

Kaevandatav varu

Kaevandamisloa omanik

Kaevandamisloa nr ja kehtivusaeg

Kikepera kruusakarjäär 6,68  ha

ehituskruus

421 tuh m3

Osaühing Paimre

L.MK/332987

23.05.2019-22.05.2034

Sigaste kruusakarjäär

0,86 ha

ehituskruus

21 tuh m3

OÜ NURME TEEDEEHITUS

L.MK/331322

07.12.2018-06.12.2033

Möksi turbatootmisala

37,82 ha

turvas

154,19 tuh tonni

AS Jiffy Products Estonia

L.MK.PM-13259

01.04.2005-20.12.2049

Tõitoja liivamaardla 14,10 ha

liiv 

54 tuh m³

AS TREV-2 Grupp 27.12.2021-27.12.2036

Kamali liivakarjäär

10 ha

ehituskruus

29,1 tuh m3

ehitusliiv

298,5 tuh m3

täiteliiv

75,1 tuh m3

Saarde Vallavalitsus

L.MK.PM-15727

26.03.2003-26.03.2028

Riisselja kruusakarjäär

7,4 ha

liiv, täitevpinnas

36 tuh m3

AS YIT Eesti

L.MK/330025

17.11.2017-16.11.2027

Riisselja II kruusakarjäär 10,44 ha 

ehituskruus

71 tuh m3

VALICECAR OÜ

L.MK/332977

30.06.2021-

22.05.2029

Kamali III liivakarjäär

13,36 ha

ehituskruus 260 tuh m3 ehitusliiv

229 tuh m3

Osaühing Metsagrupp

L.MK/329654

21.08.2017-20.08.2032

Kamali II liivakarjäär

14,57 ha

ehituskruus

235 tuh m3

ehitusliiv

356 tuh m3

Osaühing L.U. Konsult

L.MK/329322

07.06.2017-06.06.2032

Taganõmme liivakarjäär

13,02 ha

ehitusliiv

316 tuh m3

täiteliiv

50 tuh m3

Riigimetsa Majandamise Keskus

L.MK/323009

10.04.2013-09.04.2028

Lauri liivakarjäär

5,59 ha

täiteliiv

394 tuh m3

Maanteeamet

L.MK.PM-192935

08.08.2008-

07.08.2023

Kauoja III liivakarjäär 3,93 ha

ehitusliiv 108 tuh m3

ehitusliiv 23 tuh m3

osaühing Grenor Trade

KL-514227

22.11.2022-22.11.2037

 
Toimetaja: SIGNE LAAGUS