KOV noorsootööalased koostöögrupid

7.11.19

Eesti Noorsootöö Keskuse ja Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna poolt on kutsutud kokku kohalike omavalitsuste koostöögrupid, et suunata omavalitsused koostööd tegema ning et noortel oleks varasemast sisukamad ja laiemad võimalused end arendada. Tegevussuuna raames toetatakse noorsootöö korraldamist omavalitsuste koostöögruppides noorte sotsiaalse tõrjutuse üldiseks ennetamiseks.

Esimese lainega kaasati koostöösse 108 omavalitsust 11-st maakonnast, milleks on Harjumaa, Raplamaa, Põlvamaa, Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa, Jõgevamaa, Tartumaa, Võrumaa, Valgamaa ning Pärnumaa.

Saarde vald kuulub Viljandi koostöögruppi, kuhu kuuluvad veel Abja vald, Halliste vald, Karksi vald, Kõpu vald, Mõisaküla linn, Tarvastu vald ja Viljandi vald. Koostöögruppi juhib Viljandi linn. Koostöögrupi Saarde valla poolseks kontaktsikukuks on Merike Maidle, merike.maidle@saarde.ee.

Viljandi koostöögrupp alustas koolitustega kevadel 2016 ning tegevustega sügisel 2016. Tegevused toimuvad kuni sügis 2018. Kahe aasta peale on Viljandi Koostöögrupi toetussumma 287 862 eurot.

Eesmärk

on läbi viia tegevusi, mille eesmärgiks on noorsootöö teenuste jõudmine uute noorteni ning noorte noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine. Selle tegevussuuna raames toetatakse noorsootöö korraldamist omavalitsuste koostöögruppides noorte sotsiaalse tõrjutuse üldiseks ennetamiseks.

Noorsootöö teenuste all peetakse eelkõige silmas avatud noorsootööd, huviharidust ja -tegevust, noortelaagreid, ühistegevuse erinevaid vorme, sh noorteühenduste tegevust jms.

Oodatav tulemus

koostööpiirkonnas on kaardistatud noorsootöö hetkeolukord ning arenguvajadus ning omavalitsused osutavad koostöös noorsootöö teenuseid. Tegevused viiakse ellu kahe aasta jooksul ühe-aastaste perioodidena ning tegevuste ellu viimise läbi on noorsootöö teenus jõudnud uute noorteni ning noorte noorsootöös osalemise võimalused on suurenenud. Ühe aastase tegevuse järel on koostöögrupi noorte oslaemine noorsootöös kasvanud vähemalt 5% algtasemest ning teise aasta möödudes vähemalt 15% algtasemest. Uueks nooreks loetakse 7-26 aastast piirkonnas elavat noort, kes saab osa piirkonnas omavalitsuste koostöös pakutavast täiendavatest noorsootöö teenustest.

Tegevuste toimumist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.

Viljandi koostöögrupi tegevuskava.