Kilingi-Nõmme linna auraamat 1994 - 2005

4.02.14
Elmar Salumaa 1994 Kilingi-Nõmme Linna aukodanik Tähelepanuväärsete tulemuste eest kultuuri, hariduse ja harituse edendamisel. Hindamatu väärtusega on tema vaimupärand teoloogia, eetika ja filosoofia alal
Otto Ruusmann 1994 Kilingi-Nõmme Linna auraamat Pikaajaline tuletõrjealane töö ja tegevus
Henno Kiiver 1995 Kilingi-Nõmme Linna auraamat Teenete eest kaubandusliku ühistegevuse arendamisel Kilingi-Nõmme linnas
Virve Mardu 1996 Kilingi-Nõmme Linna auraamat Pikaajalise kohusetundliku töötamise eest Kilingi-Nõmme Haigla peaarstina
Toomas Voll 1996 Kilingi-Nõmme Linna auraamat Seoses märkimisväärsete saavutustega laulukultuuri hoidmisel ja edendamisel
Kalle Kiipus 1996 Kilingi-Nõmme Linna auraamat Teenete eest kohaliku omavalitsuse taasloomisel, esimene Kilingi-Nõmme linnapea taastatud Eesti Vabariigis
Linda Mardu 1996 Kilingi-Nõmme Linna auraamat Suurte teenete eest Kilingi-Nõmme kultuurielus näitekunsti edendamisel, klubi EAKAS asutamisel
Hille Tuuling 1997 Kilingi-Nõmme Linna auraamat Teenete eest meestelaulu edendamisel, pikaajalise kultuuritöö eest
Roosi Ruusmann 1997 Kilingi-Nõmme Linna auraamat Leidis jõudu teenida kirikut, hoidis elus usku
Ilmar Soobik 1997 Kilingi-Nõmme Linna auraamat Teenete eest metsateaduse arendamisel kogu vabariigis
Asta Suss 1998 Kilingi-Nõmme Linna auraamat Teenete eest kunstihariduse edendamisel
Aino Pärdijaak 1998 Kilingi-Nõmme Linna auraamat Kilingi-Nõmme Keskkooli kauaaegne bioloogiaõpetaja
Laine Piirmets 1998 Kilingi-Nõmme Linna auraamat Hariduselu edendamine, Kilingi-Nõmme Keskkooli kauaaegne algklasside õpetaja
Aarne Link 1998 Kilingi-Nõmme Linna auraamat Hariduselu kauaaegse juhtimise eest
Johannes Karotamm 1998 Kilingi-Nõmme Linna auraamat Kauaaegse töötamise eest piirkonna teemeistrina
Ilse Volt 1998 Kilingi-Nõmme Linna auraamat Pikaajalise töötamise eest kaubanduses
Tooni Soon 1998 Kilingi-Nõmme Linna auraamat Teenete eest kauaaegse arstina
Liisi Koikson 1998 Kilingi-Nõmme Linna auraamat Kilingi-Nõmme nime tuntuks tegemisel laulukultuuri viljelejate hulgas
Maret-Silvia Nõmtak 1998 Kilingi-Nõmme Linna auraamat Pikaajalise tulemusliku töö eest noorte õpetamisel
Helgi Smirnova 1998 Kilingi-Nõmme Linna auraamat Pikaajalise töö eest laste lauluoskuse arendamisel
Aleksander Lind 1998 Kilingi-Nõmme Linna auraamat Kaubanduse arendamise eest
Heby Kommuun 1998 Kilingi-Nõmme Linna auraamat Tulemusrikka koostöö eest Kilingi-Nõmme Linnavalitsusega
Tarnsjö-Östervąla Lions Klubi 1998 Kilingi-Nõmme Linna auraamat Sõprussuhete edendamine.
Vaike Kuik 1998 Kilingi-Nõmme Linna auraamat Pikaajalise töötamise eest Kilingi-Nõmme Haiglas
Hillar Hanssoo 1999 Kilingi-Nõmme Linna auraamat suurte teenete eest Kilingi-Nõmme hariduselus
Aime-Irmgard Koovit 1999 Kilingi-Nõmme Linna auraamat Suurte teenete eest Kilingi-Nõmme spordielus, võimlemisspordi alusepanija
Ahti Seller 1999 Kilingi-Nõmme Linna auraamat Teenete eest linnalehe "Uudistaja" asutamisel ja eestvedamisel
Olev Paukson 1999 Kilingi-Nõmme Linna auraamat Teenete eest linna ja piirkonna ajaloo uurimise eest
Niilo Mei 1999 Kilingi-Nõmme Linna auraamat Suurte teenete eest metsamajanduse arendamisel
Evald Tammist 1999 Kilingi-Nõmme Linna auraamat Kilingi-Nõmme linnakunstnik
Ants Laaneots 2000 Kilingi-Nõmme Linna aukodanik Tegevuse eest Eesti Vabariigi kaitsejõudude ülesehitamise eest
Maie Tuuksam 2000 Kilingi-Nõmme Linna auraamat Pikaajalise töö eest linnasekretärina
Mari Karon 2000 Kilingi-Nõmme Linna auraamat Kilingi-Nõmme kultuurielu, rahvatantsu edendamise eest
Margit Schmidt 2000 Kilingi-Nõmme Linna auraamat Kilingi-Nõmme kultuurielu, iluvõimlemise edendamise eest
Leida Ohtla 2000 Kilingi-Nõmme Linna auraamat Teenete eest hariduselu edendamisel, pikaajalise töö eest Kilingi-Nõmme Keskkoolis
Eha Smolina 2000 Kilingi-Nõmme Linna auraamat Kultuurielu edendamise, iluvõimlejate juhendamise eest
Elsa Volkov 2000 Kilingi-Nõmme Linna auraamat Pikaajalise arstina töötamise eest
Lembit Reinok 2000 Kilingi-Nõmme Linna auraamat Kauaaegse tegevuse eest meeskoor "Nõmmela" vanemana, meestelaulu traditsiooni edasikandmise eest
Helju Evert 2001 Kilingi-Nõmme Linna auraamat Pikaajalise töötamise eest velskripunktis ja kiirabis
Tiina Pukk-Koikson 2001 Kilingi-Nõmme Linna auraamat OÜ "Oberis" pikaajalise juhtimise eest
Eduard Mäetagas 2002 Kilingi-Nõmme Linna auraamat Pikaajalise, tulemusliku emakeele õpetamise eest Kilingi-Nõmme Keskkoolis
Inge Post 2002 Kilingi-Nõmme Linna auraamat Pikaajalise, tulemusliku keemia õpetamise eest Kilingi-Nõmme Keskkoolis
Mae Annast 2002 Kilingi-Nõmme Linna auraamat Pikaajalise sotsiaaltöö tegemise eest
Sören Ahlenius 2002 Kilingi-Nõmme Linna auraamat Heategevusega tegelemise eest
Heino Teder 2003 Kilingi-Nõmme Linna auraamat Piirkonna metsamajanduse edendamise eest
Mati Kuut 2003 Kilingi-Nõmme Linna auraamat Pikaajalise töötamise eest korrakaitsesüsteemis
Signe Sakala 2003 Kilingi-Nõmme Linna auraamat SA Kilingi-Nõmme Invaliidide Ühenduse loomise, puuetega inimeste tegevuse juhtimise eest
Endel-Eerik Maddison 2003 Kilingi-Nõmme Linna auraamat Pikaajalise töötamise eest arstina
Helgi Riis 2003 Kilingi-Nõmme Linna auraamat Pikaajalise töötamise eest Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis direktori asetäitjana haldusalal
Kalle Song 2005 Kilingi-Nõmme Linna auraamat Aluse panemise eest Kilingi-Nõmme Tuletõrje- ja Päästeasutusele, Kilingi-Nõmme linnapea
Olli Andessaar 2005 Kilingi-Nõmme Linna auraamat Pikaajalise ajaloo ja ühiskkonnaõpetuse õpetamise eest Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis
Helle Õige 2005 Kilingi-Nõmme Linna auraamat Pikaajalise matemaatika õpetamise eest Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis
St.Hallvardi Videregaende Keskkool 2005 Kilingi-Nõmme Linna auraamat Sõprussidemete eest Kilingi-Nõmme Gümnaasiumiga
Toimetaja: INDREK TALTS