10.09.21

Saarde vallas kandideerivad 2021. a kohaliku omavalitsuse valimistel:

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 101 Margus Kukk

nr 102 Kaidi Suviste

nr 103 Margus Ringas

nr 104 Joonas Lindov

nr 105 Vello Hanson

nr 106 Pille-Riin Kahro

nr 107 Ülo Liblik

nr 108 Karli Männe

nr 109 Jüri Paukson

nr 110 Sirje Päästel

nr 111 Martin Talts

nr 112 Raigo Vainlo

nr 113 Katri Vugt

 

Valimisliit Südamega Saardes

nr 114 Külli Karu

nr 115 Eiko Tammist

nr 116 Kadri-Aija Viik

nr 117 Jaanus Männik

nr 118 Ago Tominga

nr 119 Aleksander Vilinurm

nr 120 Aleks Lind

nr 121 Aliis Paal

nr 122 Alvar Pärtel

nr 123 Andro Lemmik

nr 124 Anneli Pesti

nr 125 Arne Kuningas

nr 126 Arvi Laasme

nr 127 Erli Aasamets

nr 128 Dago Reidla

nr 129 Ivo Pesti

nr 130 Johannes-Aleksander Raid

nr 131 Jorma Õis

nr 132 Kerli Tori

nr 133 Peep Kaljuste

nr 134 Peep Põlma

nr 135 Raivo Ott

nr 136 Rauno Lensment

nr 137 Robert Miller

nr 138 Talvi Saar

nr 139 Tony Malva

nr 140 Triin Kallas

nr 141 Väino Lensment

nr 142 Õnnela Teearu

 

Isamaa Erakond

nr 143 Vello Ats

 

Eesti Keskerakond

nr 144 Aarne Link

nr 145 Raivo Märtson

nr 146 Rein Volt

 

Valimisliit Parem Saarde

nr 147 Ahti Raudberg

nr 148 Aire Kiviselg

nr 149 Andra Reinsaare

nr 150 Ardi Koks

nr 151 Avo Sinijärv

nr 152 Enno Pärn

nr 153 Heli Juhkamsoo

nr 154 Jaak Talts

nr 155 Karly Karv

nr 156 Lii Zerel

nr 157 Merilin Mölder

nr 158 Mihkel Lensment

nr 159 Indrek Lensment

nr 160 Ragnar Pähn

nr 161 Karel Kaljula

nr 162 Rait Juhkamsoo

nr 163 Riina Lilleleht

nr 164 Tõnu-Simo Saar

nr 165 Urmas Abram

 

Valimisliit Muutuv Saarde

nr 166 Dea Jürimäe

nr 167 Lauri Jürgenson

nr 168 Peep Paimre

nr 169 Andrus Rist

nr 170 Argo Saluste

nr 171 Allar Pinnar

nr 172 Ülo Vahula

nr 173 Avo Tursk

 

Üksikkandidaadid

nr 174 Reimo Lindorg

 

(Saarde valla valimiskomisjoni 09.09.2021 otsus nr 13)

 

Valimiskomisjoni koosolek kandidaatidele numbrite andmise järjekorra määramiseks erakondade ja valimisliitude ning üksikkandidaatide vahel liisu heitmisega toimub 9. septembril 2021 kell 14.00 Saarde Vallavalitsuses aadressil Nõmme tänav 22 Kilingi-Nõmme.

Volitatud esindajal ja üksikkandidaadil on õigus viibida liisuheitmise juures.

Lisainfo valimiskomisjoni esimees Külli Veber, epost kylli.veber@saarde.ee, tel 44 90 131.

 

 

KANDIDEERIMINE 2021. AASTA KOHALIKU OMAVALITSUSE VOLIKOGU VALIMISTEL

Kandideerimisõigus Saarde vallavolikokku on hääleõiguslikul Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on saanud hiljemalt 12. septembriks 18. -aastaseks ja kelle püsiv elukoht, st elukoht, mille aadressiandmed on kantud rahvastikuregistrisse, asub hiljemalt 1. augustil 2021 Saarde valla territooriumil. Kandidaatide registreerimiseks esitamine algab 18. augustil. 

Saarde Vallavolikogu 16.06.2021 otsusega nr 44 on määratud Saarde Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 15. Valimisteks on moodustatud üks valimisringkond, mille piiriks on Saarde valla piirid. Otsusega saab tutvuda siit.

 

Erakond

 • Erakond peab esitama enne kandidaatide registreerimiseks esitamist valla valimiskomisjonile teatise, milles tuuakse ära erakonna volitatud esindajate nimed, isikukoodid, aadressid ja sidevahendite numbrid. Teatisele kirjutab alla erakonda esindama õigustatud isik. Kandidaatide registreerimiseks esitamine lõpeb 7. septembril kell 18.
 • Hiljemalt 9. septembril kell 18 lõpeb vigade parandamine kandidaatide dokumentides. Hiljemalt 12. septembril registreerib valla valimiskomisjon nõuetekohaselt registreerimiseks esitatud kandidaadid.
 • Kolme päeva jooksul pärast kandidaatide registreerimist võib kandidaat esitada kandideerimisest loobumise avalduse. 
   

Valimisliit

 • Valimisliit on hääleõiguslike Eesti kodanike ja Euroopa Liidu kodanike loodud seltsing, mis on moodustatud kirjaliku lepingu alusel ja mille eesmärgiks on oma liikmete ja toetajaskonna poliitiliste huvide väljendamine kohaliku omavalitsuse tasandil.
 • Varemalt 18. augustil ja hiljemalt 2. septembril esitatakse valimisliit valla valimiskomisjonile registreerimiseks. Varemalt 18. augustil ja hiljemalt 7. septembril esitab registreeritud valimisliit oma kandidaadid valla valimiskomisjonile registreerimiseks.
 • 2017. aasta kohalikel valimistel registreeritud valimisliidu nime võib kasutada juhul, kui üle poole eelmise valimisliidu moodustajatest on ka uue valimisliidu moodustajateks. See tähendab ka, et kui valimisliidu moodustajaid oli eelmistel valimistel kaks, peavad sama nime kasutamiseks mõlemad moodustajad olema uue valimisliidu moodustajate hulgas.
   

Üksikkandidaat

 • Üksikkandidaadina registreerimiseks võib end esitada ning registreerimiseks vajalikke toiminguid teha iga kandideerimisõiguslik isik.
 • Teise isiku võib üksikkandidaadina registreerimiseks esitada ning registreerimiseks vajalikke toiminguid sellekohase volikirja alusel teha iga isik, kellel on hääletamisõigus vastavas vallas või linnas.
 • Üksikkandidaadi võib registreerimiseks esitada ainult ühes valimisringkonnas.

Valimiste info

 

Lisateave:
Saarde valla valimiskomisjoni esimees Külli Veber.
e-posti aadress kylli.veber@saarde.ee

Toimetaja: SIGNE LAAGUS