Jäätmemajandus

2.05.22

Saarde valla veopiirkonnas tõusevad korraldatud jäätmeveo teenustasud

 

Saarde Vallavalitsus annab teada, et 1.06.2022 tuleb Saarde valla jäätmevaldajatel arvestada segaolmejäätmete äraveo kulude suurenemisega, mis on tingitud segaolmejäätmete käitlushindade tõusust lõppkäitluses, suurenenud veokuludest seoses keskmise palga tõusuga ning kütusehindade märkimisväärse tõusust.

 

Vastavalt Saarde valla jäätmehoolduseeskirjale on jäätmevedajal õigus taotleda teenustasu suurendamist, kui esinevad objektiivsed asjaolud, mis oluliselt mõjutavad jäätmete veo- või käitluskulusid. Jäätmevedaja võib taotleda iga konkreetse jäätmeliigi osas jäätmeveo teenustasu muutmist erineva protsendi võrra, kuid mitte rohkem kui 10%.

 

Saarde Vallavalitsus rahuldas Ragn-Sells AS-i poolt esitatud taotluse ning kinnitas 13.04.2022 korraldusega nr 164 Saarde valla veopiirkonnas jäätmemahutite teenustasude suurused, mis alates 1.06.2022 on alljärgnevad:

 

Jäätmeliik

Jäätmemahuti suurus (m3)

Senine hind koos käibemaksuga (€)

Uus hind koos käibemaksuga (€)

Segaolmejäätmed

0,05

1,37

1,51

0,08

2,20

2,42

0,14

3,85

4,23

0,24

5,28

5,80

0,37

6,10

6,71

0,60

6,60

7,25

0,66

7,25

7,98

0,80

7,91

8,71

1,50

13,19

14,51

2,50

19,24

21,16

4,50

34,62

38,09

 

Lähtuvalt nimetatud asjaolust tuletame inimestele meelde, et väga oluline on jäätmete tekkekohas liigiti kogumine ja taaskasutusse suunamine. Keskkonnateadliku tegevusega vähendame tekkivat segaolmejäätmete kogust ja maksame jäätmeveo eest vähem.

 

 

Korraldatud jäätmete vedu Saarde vallas teostab Ragn-Sells AS

Kontakt:

Pärnu kontor
Aadress:

Lille 4-214
80041 Pärnu

Telefon: 6060439

E-post:  parnu@ragnsells.ee
Avatud: E - R 8.00-16.00

Saarde valla jäätmehoolduseeskiri, muudetud jäätmehoolduseeskirja lisa 1

Jäätmekonteinerite ja jäätmete kogumisplatside asukohad Saarde vallas

Jäätmekäitlusteenuste hinnakiri Saarde vallas alates 01.12.2018

Saarde valla jäätmevaldajate registri põhimäärus

Jäätmejaama teenuse kohta saab infot aadressil www.paikre.ee.
 
Jäätmete vastuvõtt:
 
1) OÜ Paikre Sorteerimisjaamas 
E-R 8.00-18.00
L 10.00-14.00 
P 10.00-12.00
asukoht Pärnu linn, Raba 39
Tel: 44 55 750, e-post: info@paikre.ee
 
2) OÜ Paikre prügilas
E-R 7.00-19.00 L 8.00-18.00
P 13.00-16.00
Põlendmaa, Paikuse vald, Pärnumaa
Tel: 44 55 760, e-post: info@paikre.ee
 
 
 
 
 

Pakendijäätmete sorteerimise juhend

Reeglina on kogumispunktis eraldi konteinerid paberile ja papile (sinine konteiner), segapakendile (kollane konteiner) ning klaaspakendile (roheline konteiner). Juhul kui klaaspakendeid ei saa eraldi ära anda, siis võib need panna segapakendikonteinerisse.

Pea meeles, et taaskasutada saab vaid puhtaid pakendeid! Pakendeid ei pea pesema seebi ja harjaga, kuid loputamine on paljude pakendite puhul teostatav ja vajalik!

Pakendijäätmete kogumist korraldavad MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO), MTÜ Eesti Pakendiringlus ja OÜ Tootjavastutusorganisatsioon (TVO)

 

 

 

 

 
Toimetaja: SIGNE LAAGUS