Isikliku abistaja teenuse osutamise kord reguleerib Saarde vallas isikliku abistaja teenuse (edaspidi teenus) osutamist täisealistele isikutele, kes puudest tingituna vajavad füüsilist kõrvalabi ja kelle rahvastikuregistrijärgne alaline või peamine elukoht on Saarde vallas.

Teenuse eesmärk on puudega isiku (edaspidi teenuse saaja) võimalikult iseseisva toimetuleku suurendamine ühiskonnaelus osalemiseks ning tema lähedaste hoolduskoormuse vähendamine.

Sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord