28.12.21

Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskus SA

Aadress:
Pärnu tn. 65
86305 Kilingi-Nõmme

Telefonid:
449 2491 - arst / juhataja
449 2554 - raamatupidamine

E-post: haigla@saarde.ee

Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskuse SA põhikiri

Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskus SA pakub üldhooldusteenust erinevas haigusstaadiumis olevatele dementsussündroomiga inimestele. Sotsiaalministeeriumi toetuse kaasabil kohandati asutuse õueala, et seeläbi parandada hoolealuste õues liikumise võimalusi ja suurendada nende iseseisvust ning kõikide heaolu.

  • Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskus SA osutab õendusabi teenust. 
  • Tasulise hoolduse teenuse hind Saarde valla elanikele 26 eurot ööpäev, teenuse hind väljastpoolt Saarde valda elavatele inimestele on 28 eurot ööpäev.

SA Kilingi-Nõmme Tervise - ja Hoolduskeskuse külastamise reeglid alates 01.06.21
SA Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskuse dokumendid

 

 

Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskuse õueala rekonstrueerimist toetas Sotsiaalministeerium

 

Surju Hooldekodu "Videvik"

Aadress:
Videviku
Surju küla
Saarde vald
86401 Pärnumaa

Telefon: 446 0822

E-post: surjuhooldekodu@gmail.com, ullealanurm@gmail.com

 

Surju Hooldekodu "Videvik" dokumendid

 

 

Toimetaja: SIGNE LAAGUS