18.11.22

Saarde valla ühisvee ja -kanalisatsioonisüsteemidega ning vee ja reoveesüsteemidega tegeleb OÜ Saarde Kommunaal.

OÜ Saarde Kommunaal kontaktandmed, pakutavate teenuste loetelu ja dokumendid ning muu oluline info on leitav OÜ Saarde Kommunaal koduleheküljelt aadressil: http://kommunaal.saarde.ee

Alates 01.01.2023 kehtib Saarde Kommunaali uus teenuste hinnakiri. 

 

Saarde vallas hakkavad kehtima 1. detsembrist 2022 uued vee- ja kanalisatsioonitariifid

 

17. oktoober 2022 kinnitas Konkurentsiamet oma otsusega nr 9-3/2022-042 uued ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni tariifid Saarde vallas, mis jõustuvad alates 1. detsembrist  2022.a.

Uued vee- ja kanalisatsiooniteenustehinnad kogu Saarde valla territooriumil:

- tasu võetud vee eest 2,15 EUR (käibemaksuga)

- tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 3,36 EUR/m³ (käibemaksuga).

Uute vee- ja kanalisatsioonitariifide kinnitamise põhjuseks on oluliselt tõusnud sisendhinnad, mis ei võimaldanud enam endise tariifi alusel vee- ja kanalisatsiooniteenuseid osutada. Hinnatõusu peamine põhjus peitub oluliselt suurenenud elektrihinnas. Elektrienergia kulu moodustab üle 50% tegevuskulust. Elektrihind on vee töötlemise ja reovee puhastamise tootmishinna suurim komponent. Uueks hinnatõusuks andis tõuke ainult elektrihinna märkimisväärne  kasv.

Saarde Kommunaal on astunud samme, et probleemi tõsidust viia Riigikogu tasemele. Selles osas on abiks Eesti Vee-ettevõtete Liit. Kahjuks pole kiireid lahendusi ja ootame Vabariigi Valitsuselt endiselt leevendust tekkinud olukorrale. Mõistame, et antud olukord ei ole meeltmööda ja tekitab pahameelt, kuid kahjuks ei ole siin täna head lahendust. 

Täpsem info https://kommunaal.saarde.ee/

 

Veenäidu teatamine OÜ Saarde Kommunaalile

Saarde Kommunaal OÜ

Aadress:
Nõmme 22
Kilingi-Nõmme, Saarde vald
86304 Pärnumaa

Telefon:
4490165 - üldtelefon
4491161 - juhatuse liige
5191 3146 - veemajanduse juhataja Rein Andre
 

E-post:
kommunaal@saarde.ee

Avatud:
E - R 08.00 - 16.30

 

Saarde valla õpilasliinide sõidugraafik

Saarde valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030

Teenuste hinnakiri