Vallavalitsuse koosseis

2.10.23

Saarde Vallavalitsuse istungid toimuvad reeglina üks kord nädalas kolmapäeviti algusega kell 10.00, asukohaga Nõmme tn 22, Kilingi-Nõmme.

Vallavalitsuse koosolekud on kinnised. Koosolekutest võtab osa Saarde vallasekretär, kellel on sõnaõigus päevakorraküsimustes kaasa rääkida.

 

 

Saarde vallavalitsuse koosseisu kuuluvad:

Nimi Ametikoht Telefon E-post
Raivo Ott vallavanem  5342 1040 raivo.ott[at]saarde.ee
Mait Talvoja abivallavanem, vallavalitsuse liige

510 1385

mait.talvoja[at]saarde.ee
Külli Karu abivallavanem, vallavalitsuse liige

5551 9611

kylli.karu[at]saarde.ee