6.09.21

 

  • Valimisnädal algab esmaspäeval ja koosneb kuuest eelhääletamise päevast ning lõpeb pühapäeval, valimispäeval.
  • Eelhääletamise perioodil, 11.-16. oktoober 2021, on võimalik oma hääl anda elektrooniliselt.
  • Alates 2021. aastast valijakaarte valijatele enam ei saadeta. Selle asemel koostatakse valimiste teabeleht. Valimiste teabeleht sisaldab teavet hääletamisõiguse tingimuste kohta ning hääletamisvõimaluste kohta konkreetses vallas või linnas.
  • Valimispäeval saab hääletada ükskõik millises oma elukohajärgses valimisringkonna hääletamisruumis.
  • Valimisjaoskonna hääletamisruumis kontrollitakse valija hääleõigust elektroonilisest valijate nimekirjast. Hääletamissedeli saamisel antakse allkiri allkirjalehele.

Lisainfo valimised.ee

 

Saarde Vallavolikogu otsustas 16. juuni 2021.a istungil

1) määrata Saarde Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 15.

2) moodustada 17. oktoobril 2021 toimuvateks Saarde Vallavolikogu valimisteks Saarde valla haldusterritooriumil üks valimisringkond numbriga 1, mille piiriks on Saarde valla piirid.

3) määrata valimisringkonna nr 1 mandaatide arvuks 15 (Saarde Vallavolikogu otsus nr 44, 16.06.2021).

4) moodustada Saarde valla valimiskomisjon, nimetada liikmed ja asendusliikmed (Saarde Vallavolikogu otsus nr 45, 16.06.2021).

 

 

 

Toimetaja: SIGNE LAAGUS