Haldusreform

5.05.20

Haldusreformi koduleheküljel saab tutvuda jooksvalt kohalike omavalitsuste haldusreformi hetkeseisuga. Siit leiate haldusreformi teemalisi artikleid, uuringuid ja analüüse. Samuti avaldatakse veebilehel jooksvat infot haldusreformi seaduse eelnõu ettevalmistamisest ja omavalitsuste ühinemisläbirääkimistest.

 

Saarde Vallavolikogu otsus 03.02.2016 nr 2 Haldusterritoriaalse korralduse muutmise ettepaneku tegemine Häädemeeste, Surju ja Tahkuranna Vallavolikogudele läbiräälimiste alustamiseks haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks, eesmärgiga moodustada 2017 aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimiste ajal eelnimetatud omavalitsusüksuste põhjal üks omavalitsuslik haldusüksus.

Toimetaja: SIGNE LAAGUS