Maapõu

25.01.21

Vastavalt Maapõueseadus § 2 on maapõu maismaal, sise- ja piiriveekogudes, territoriaal- ja sisemeres ning majandusvööndis inimtegevuseks tehniliselt ja majanduslikult kättesaadav maakoore osa.

Toimetaja: SIGNE LAAGUS