Saarde valla üldplaneering

7.11.23

 

Saarde valla ÜP ja KSH eelnõu materjalid kooskõlastamiseks

 

Saarde valla üldplaneeringu eelnõu_ oktoober 2023

Saarde valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

 

Maakasutusplaan

Planeeringute kaardid:

Kilingi-Nõmme

Surju

Tali

Tihemetsa

Üldplaneeringu kaardikihid MAP info_TAB

Saarde valla üldplaneeringu tuuleenergia teemakäsitluse arutelu

Saarde valla üldplaneeringuga püütakse leida sobivaid asukohti tuuleparkidele kui olulise ruumilise mõjuga ehitistele. Teemakäsitlust tutvustav arutelu toimub 21. märtsil 2023 kell 17.00 Kilingi-Nõmme Klubis.

Vaata tutvustavat materjali SIIT.

 

Saarde valla üldplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku tulemused 2022

Materjali saad lugeda SIIT

Avalikud arutelud 2022. Info on leitav SIIT.

Avaliku väljapaneku materjalid

Saarde valla üldplaneeringu eelnõu avalikul väljapanekul laekunud ettepanekud ja Saarde valla seisukohad esitatud ettepanekutele

Ettepanekud