Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

28.03.22

Väljaspool isiku kodu osutatav üldhooldusteenus on Saarde Vallavalitsuse poolt korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

Saarde Vallavalitsus koostab koostöös teenust saava isiku ja teenuseosutajaga teenuse osutamise halduslepingu, määrates selles muu hulgas kindlaks kõrvalabi vajaduse määrast tulenevad toimingud, mis tagavad isiku turvalisuse ja toimetuleku hooldusteenuse kasutamise ajal.

Õigusaktid:
Väljaspool kodu osutavale üldhooldusteenusele suunamise tingimused ja kord

Sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord

Toimetaja: SIGNE LAAGUS