Kellele on sotsiaaltransporditeenus mõeldud

Sotsiaaltransporditeenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on võimaldada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

Kuidas teenust saada

Sotsiaaltransporditeenuse saamiseks tuleb pöörduda Saarde Vallavalitsuse sotsiaaltöötajate poole.

Teenuse rahastamine

Teenust rahastatakse osaliselt kohaliku omavalitsuse eelarvest ja osaliselt tasub teenuse eest klient. Täpsem info ja hinnakiri on leitav eesti keeles SIIT    ja vene keeles SIIT.

Õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus
Sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord
S
otsiaaltranspordi teenuse osutamise kord