Sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused

26.09.23

 

Sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse määramise aluseks on perekonna sissetulek. Sissetuleku hulka arvatakse kõik netotulud, välja arvatud riigi- ja vallavalitsuse vahenditest makstavad ühekordsed sotsialatoetused.

Õigus toetuse saamiseks on vähekindlustatud isikul või perel, kui tema perekonnale jääb pärast perekonna kõigist sissetulekutest sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud põhjendatud eluasemekulude mahaarvamist kalendrikuus ühe inimese kohta kasutada summa, mis on väiksem kui kahekordne riiklikult kehtestatud toimetulekupiir. Toetuse suuruse otsustab Saarde vallavalitsus.

Sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused:

1) lasteaiatoetus - kompenseeritakse 25%-90% tasumisele kuuluvast toidupäeva maksumusest;

2) koolitoetus (õpilase kohta):

  • koolitarvete ja kooliriiete muretsemiseks – kord kooliaastas kuni 70 eurot;
  • põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamisel tekkinud kulude katmiseks kuni 70 eurot;
  • arendavate kultuuri- ja spordiürituste osavõtu tagamine aastas kuni 200 eurot;
  • õpilaskodu ja ühiselamu üüri kompenseerimine;
  • vähese vanemliku hoolitsusega lapse toetus – kuni 100% esitatud kuludokumentide maksumusest, kuid mitte rohkem kui 50 eurot õppeveerandis.

3) lastelaagri toetus:

  • püsilaagri või projektilaagri kulude osaliseks katmiseks aastas kuni 100 eurot;
  • leinalaagri toetus kuni 260 eurot.

4) hooldus- ja statsionaarse õendusabi toetus - juhtumipõhiselt;

5) tervisetoetus - esitatud kuludokumentide maksumusest, kuid mitte rohkem kui 50 eurot aastas;

6) küttetoetus - aastas kuni 100 eurot;

7) ravikindlustusega hõlmamata isiku toetus - juhtumipõhiselt;

8) ühekordne toetus - toimetuleku tagamiseks juhtumipõhiselt;

9) täiendav sotsiaaltoetus - kuni 100 eurot.

Toetust makstakse vallaeelarves selleks ette nähtud vahendite piires valla elanike registris olevatele isikutele.