Sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused

17.04.20

Sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse avalduse vorm

Sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse määramise aluseks on perekonna sissetulek. Sissetuleku hulka arvatakse kõik netotulud, välja arvatud riigi- ja vallavalitsuse vahenditest makstavad ühekordsed sotsialatoetused.

Õigus toetuse saamiseks on vähekindlustatud isikul või perel, kui tema perekonnale jääb pärast perekonna kõigist sissetulekutest sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud põhjendatud eluasemekulude mahaarvamist kalendrikuus ühe inimese kohta kasutada summa, mis on väiksem kui kahekordne riiklikult kehtestatud toimetulekupiir. Toetuse suuruse otsustab Saarde vallavalitsus.

Sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused:
  1) lasteaiatoetus;
  2) koolitoetus;
  3) lastelaagri toetus;
  4) hooldus- ja statsionaarse õendusabi toetus;
  5) tervisetoetus;
  6) küttetoetus;
  7) ravikindlustusega hõlmamata isiku toetus;
  8) ühekordne toetus;
  9) täiendav sotsiaaltoetus.

Toetust makstakse vallaeelarves selleks ette nähtud vahendite piires valla elanike registris olevatele isikutele.