Ametiisikute palgaandmed

8.07.22

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse § 119 avalikustatakse alates 2015. aastast ametnike palgaandmed avaliku teenistuse veebilehel.

Saarde Vallavalitsuse palgajuhend. 

Toimetaja: SIGNE LAAGUS