Ametiisikute palgaandmed

3.04.24

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse § 119 avalikustatakse alates 2015. aastast ametnike palgaandmed avaliku teenistuse veebilehel.

Saarde Vallavalitsuse palgajuhend, vastu võetud 18.01.2024.

Toimetaja: JANNE ELMERS