Ametiisikute palgaandmed

5.05.20

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse § 119 avalikustatakse alates 2015. aastast ametnike palgaandmed avaliku teenistuse veebilehel.

Saarde Vallavalitsuse palgajuhend. 

Toimetaja: SIGNE LAAGUS