7.02.24

Noortevolikogu eesmärk on arutada Saarde valla noori puudutavaid küsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid Saarde Vallavolikogule (edaspidi vallavolikogu) ja Saarde Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus), lähtudes Saarde valla noorte vajadustest ja huvidest, tutvustada noortele demokraatia põhimõtteid, julgustada noorte kodanikualgatust ning kaasata noori vallaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse.

Saarde Noortevolikogu FB lehekülg

Saarde Noortevolikogu Põhimäärus

Vastavalt Noortevolikogu valimiskomisjoni 23. oktoobri koosoleku otsusele nr. 1 on Saarde valla Noortevolikogu tegutsemisvõimetu.

Saarde Noortevolikogu koosseis:

Maarit Juhkamsoo (noortevolikogu esimees)

Hedvig Annast (noortevolikogu aseesimees)

Kirke Pärnat (noortevolikogu infojuht)

Elisa Johanna Lindov

Martti Tarsalainen

Kuldar Vreimann

 

Saarde Noortevolikogu istungi protokollid

______________________________________________________________________________

26. mail toimunud noortevolikogu valimiskomisjoni istungil tehti teatavaks noortevolikogu valimiste hääletustulemused ja kinnitati noortevolikogu liikmed.

Noortevolikogu liikmed on:

Hans-Kristjan Raid (8 häält)

Maarit Juhkamsoo (6 häält)

Martti Tarsalainen (18 häält)

Kuldar Vreimann (20 häält)

Kirke Pärnat (5 häält)

Elisa Johanna Lindov  (4 häält)

Hedvig Annast (2 häält)

Johanna Tammist (17 häält).

Noortevolikogu valimised toimusid 16-18.05 veebiaadressil volis.ee ning 23. mail valimispunktides valla koolides ja Kilingi-Nõmme klubis ning Surju Rahvamajas. Valida said kõik noored vanuses 13-26, kelle elukoht on registreeritud Saarde vallas või kes õpivad Saarde valla koolis. Kokku osales noortevolikogu valimistel 80 valimisõigust omavat noort.

Noortevolikogu esimene istung toimus 02. juunil 2022 kell 17.00 Kilingi-Nõmme Klubis.

 

Valimistulemused

_____________________________________________________________________

Tule valima Saarde valla noortevolikogu liikmeid!


16.-18. mai 2022 toimub elektrooniline hääletamine VOLIS keskkonnas (www.volis.ee).
 

Noortevolikogu valimispäeval 23. mail 2022

Valimispunktide koosseisud 

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis, kell 10.00 – 14.00 - Laine Ülemaante, Anette Einmann, Sandra Kivimurru, Hele-Riin Kutsar, Aleks Lind.

Surju Koolis, kell 10.00 – 12.00 - Liis Virkus, Keity Pärna, Reimo Luik, Triinu Ojaste.

Kilingi-Nõmme Klubis, kell 16.00 – 20.00  – Anette Einmann, Aleks Lind, Laine Ülemaante.

Surju Rahvamajas, kell 16.00 – 20.00  – Andy Tilk, Keity Pärna, Liis Virkus.

Valida saavad kõik noored vanuses 13-26, kelle elukoht on registreeritud Saarde vallas või kes õpivad Saarde valla koolis.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saarde valla noortevolikogu algatusgrupi liikmed: 

Hans-Kristjan Raid - algatusgrupi esimees

Johanna Tammist - aseesimees

Lume Tuum

Martti Tarsalainen

Hanna-Simona Sirgi

Hedvig Annast

Janely Salujärv

Maria Peterson

 

Mentorid Kadri-Aija Viik ja Kristina Allikas.

 

Saarde valla Noortevolikogu valimiste valimiskomisjoni koosseis:

Aleks Lind - volikogu liige; Heli Juhkamsoo - volikogu liige; Andy Tilk ja Hurmet-Mihkel Ilus - vallavalitsuse esindajad; Anette Einmann - Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpilasesinduse esindaja; Gregor Metsa - Surju Kooli õpilasesinduse esindaja; Laine Ülemaante - Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi esindaja; Liis Virkus -  Surju Kooli esindaja.

Saarde valla Noortevolikogu valimiskomisjoni istungi protokollid

 

Toimetaja: JANNE ELMERS