26.09.23

Saarde Vallavalitsus
Kilingi-Nõmme
Nõmme 22

VASTUVÕTUAEG: eelnevalt ametnikuga kokku leppida.

 

Sotsiaalhoolekandega tegelevad:

Ametikoht Nimi Telefon E-post
Sotsiaalnõunik Marina Raid

5324 7231

marina.raid[at]saarde.ee
Sotsiaalspetsialist Merike Maidle

5331 4122

merike.maidle[at]saarde.ee
Sotsiaalspetsialist Kaja Mägi

5330 6419

kaja.magi[at]saarde.ee

 

Sotsiaalhoolekanne on sotsiaaltoetuste, -teenuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi osutamise või määramisega seotud toimingute süsteem. See on juhtumipõhine, konkreetsele vajadusele suunatud abi, mida finantseeritakse riigi või kohaliku omavalitsuse eelarvest.


Sotsiaalhoolekande põhimõtted on:

  • inimõiguste järgimine;
  • isiku vastutus enda ja oma pereliikmete toimetuleku eest;
  • abi andmise kohustus, kui isiku ja perekonna võimalused toimetulekuks ei ole piisavad;
  • isiku ja perekonna toimetuleku soodustamine;
  • lähtutakse esmajärjekorras isiku vajadusest;
  • eelistatakse abimeetmeis, mis on suunatud võimaluste leidmisele ja isiku suutlikkuse suurendamisele korraldada oma elu võimalikult iseseisvalt;
  • nõustatakse isikut abimeetmete valikul ja kohandamisel;
  • kaasatakse abi andmise kõikidel etappidel abi vajavat isikut ning vajaduse korral ka tema pereliikmeid.
Sotsiaalhoolekande korraldamist reguleerivad seadused:
 
Toimetaja: KÜLLI KARU