Kontaktid ja vastuvõtuajad:

Saarde Vallavalitsus
Kilingi-Nõmme
Nõmme 22

VASTUVÕTUAEG: eelnevalt ametnikuga kokku leppida.

 

Ametikoht Nimi Telefon E-post
Lastekaitsespetsialist Eve Lindoja 5480 0210 eve.lindoja[at]saarde.ee

 

 Lastekaitse töö eesmärgiks on lapse heaolu tagamine. Oluline on võimaldada lapsele arengut toetav seisund, milles lapse füüsilised, psüühilised, tervislikud, psühholoogilised, sotsiaalsed, kognitiivsed, emotsionaalsed, hariduslikud ja majanduslikud vajadusel on rahuldatud.

Lastekaitseseaduse eesmärk on lapse õiguste ja heaolu igakülgne arendamine. Lastekaitseseadusega loodi Sotsiaalkindlustusameti juurde üksus, kes toetab kohalikke omavalitsusi arengutegevustes ja üksikjuhtumite lahendamisel.

Kohalik omavalitsus korraldab lastekaitset kohalikul tasandil ja loob vajalikud tingimused laste õiguste ja heaolu tagamiseks.

Sotsiaalkindlustusameti laste ja perede teemaline lehekülg on leitav SIIT

Esmane vastutus lapse õiguste ja heaolu tagamise eest on lapsevanemal või last kasvataval isikul.