2.05.22

 

  • Väljaspool vastuvõtuaegasid on võimalik arstiabi ja meditsiinilise nõu saamiseks pöörduda Pärnu Haigla Erakorralise meditsiiniabi osakonda (EMO) või helistada hädaabinumbrile 112.
  • Eesti Haigekassa perearsti nõuandetelefon 1220
  • Eesti Haigekassa kontor Pärnus Suur-Jõe 63 (II korrus) on avatud E-N: 8.30-16.30; R: 8.30-14.00
  • Eesti Haigekassa klienditelefon 669 6630 või tasuline infotelefon 16363 (tööajad E-R 8.30-16.30)
  • E-mail: info@haigekassa.ee
  • Terviseamet: Tallinn, Paldiski mnt 81, telefon: 794 3500, e-mail: kesk@terviseamet.ee

___________________________________________

Algas vaktsiinikindlustuse fondist hüvitiste taotlemine

 

Alates 1. maist käivitus Eestis vaktsiinikindlustus ning Covid-19 vastase vaktsineerimise tõttu rasket tervisekahju saanud inimestel on võimalus taotleda haigekassast hüvitist. Tervisekahju seost vaktsiiniga hindab ravimiamet.

Vaktsiinikahju hüvitis on ühekordne väljamakstav tulumaksuvaba hüvitis inimesele, kellel on  Covid-19 vastase vaktsineerimise tagajärjel tekkinud raske tervisekahjustus. Kahjustus peab olema kestnud vähemalt neli kuud või lõppenud inimese surmaga. Tervisehäire peab olema arsti poolt dokumenteeritud. Vaktsineerimise ja tervisekahju vahel peab ravimiamet olema tuvastanud vähemalt tõenäolise seose.

Haigekassa finantsosakonna juht Riho Peek sõnas, et taotlust koos vajalike dokumentidega on võimalik haigekassale esitada patsiendiportaali www.digilugu.ee kaudu, e-kirja teel või paberkandjal. Et enda jaoks sobiv taotlusviis leida, tuleks esmalt neil, kel ligipääs arvutile olemas, haigekassa kodulehel täita lühike küsimustik. „Pärast taotluse esitamist hindab haigekassa esmalt, kas taotlus vastab tingimustele ning edastab selle siis ravimiametile, kes hindab, kas tekkinud tervisekahju ja vaktsineerimise vahel on seos. Taotluse menetlemine võib kokku kesta kuni 150 päeva," selgitas ta.

Rasked tervisekahjustused on jagatud viide kategooriasse, millest igaühel on fikseeritud kindel kindlustushüvitis:

1) mõõduka raskusega raske tervisekahjustuse korral 2000 eurot;

2) keskmise raskusega raske tervisekahjustuse korral 10 000 eurot;

3) raske tervisekahjustuse korral 25 000 eurot;

4) väga raske tervisekahjustuse korral 50 000 eurot;

5) üliraske tervisekahjustuse või surma korral 100 000 eurot.

2022. aastal hüvitatakse tagasiulatuvalt COVID-19 vaktsiinide põhjustatud kahjujuhtumid, mis ilmnesid alates detsembrist 2020. Alates 2023. aastast laieneb süsteem ka muudele vaktsiinidele, sh immuniseerimiskava vaktsiinid, gripi, puukentsefaliidi ja nn reisivaktsiinid.

2022. aastal rahastatakse vaktsiinikindlustuse fondi riigieelarvest. Hüvitiste summaks on aasta lõpuni arvestatud miljon eurot.

Täpsem info vaktsiinikindlustuse kohta haigekassa kodulehel: www.haigekassa.ee/vaktsiinikindlustus.

Skeem vaktsiinikahjude hüvitamise protseduuri kohta.

 

________________________________________________________________________

2022. aastal kutsutakse

rinnavähi sõeluuringule naisi sünniaastaga 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970 ja 1972.

Emakakaelavähi sõeluuringule on oodatud naised sünniaastaga 1957, 1962, 1967, 1972, 1977, 1982, 1987 ja 1992.

Jämesoolevähi sõeluuringule kutsutakse mehi ja naisi sünniaastaga 1954, 1956, 1958, 1960 ja 1962.