Kontaktid

17.06.24

 

Saarde Vallavalitsus                                                                                                 Tööaeg

Nõmme 22
Kilingi-Nõmme, Saarde vald, Pärnumaa 86304                                            E, T, N  8.00 - 16.30
telefon: 449 0135                                                                                                   K  8.00 - 18.00
e-post: info@saarde.ee                                                                                         R  8.00 - 15.00
                                                                                                                        lõuna 12.00 - 12.30
 
arved: e-arvete operaator FINBITE
Arvelduskonto: EE972200221011807958 Swedbank
Registrikood: 75033454
Tehingupartneri kood: 306101
 

Kohtumine teenistujaga on vaja eelnevalt kokku leppida kas telefoni või e-posti teel.

Raskendatud liikumisega klientidel palume vallavalitsuse külastamise soovist teada anda telefonil 5664 9731 ning leiame koos lahenduse, et saaksite vajaliku abi.

 
Saarde Vallavalitsus Surju teeninduskeskus    
Valla
Surju küla, Saarde vald, Pärnumaa
86401
                                                                                                               

 Vastuvõtt Surjus eelneva kokkuleppe alusel

 
 
Ametikoht Nimi Telefon E-post

Vallavanem

Kohtumine eelnevalt kokku leppida

Raivo Ott

5342 1040

raivo.ott[at]saarde.ee

Abivallavanem

Valla üldplaneering, detailplaneeringud, investeeringud ja arenguprojektid, maa-, teede ja
keskkonnakorraldus, maavarad, loodushoid, haljastus, hajaasustuse programm,
ehituskorraldus ja -järelevalve, elamu- ja kommunaalmajandus, ühisveevärk ja -kanalisatsioon,
ühistransport, õpilastransport, muud majandusvaldkonda kuuluvad küsimused.

Puhkusel 17.-21. juuni 2024

Mait Talvoja

510 1385

mait.talvoja[at]saarde.ee

Abivallavanem

Hariduse, kultuuri ja sotsiaalvaldkonda kuuluvad küsimused, noorsootöö, külaliikumine,
mittetulundustegevus, valla arengukava, ettevõtlus, turism ja hanked.

Külli Karu 5551 9611 kylli.karu[at]saarde.ee

Haldusnõunik

Martti Rooden

5349 4259

martti.rooden[at]saarde.ee

Vallasekretär

täidab ka andmekaitsespetsialisti ülesandeid

Külli Veber 514 1993 kylli.veber[at]saarde.ee

Sekretär

Janne Elmers
449 0135
5664 9731
janne.elmers[at]saarde.ee

Referent-dokumendihaldur

Puhkusel 17.-28. juuni 2024

Mari Treial

449 0138

mari.treial[at]saarde.ee

info[at]saarde.ee

Humanitaarnõunik

Andy Tilk

5912 9850

andy.tilk[at]saarde.ee

Sotsiaalnõunik

Puhkusel 17.-21. juuni 2024

Marina Raid

5324 7231

marina.raid[at]saarde.ee

Sotsiaalspetsialist

Puhkusel 17.-21. juuni 2024

Merike Maidle

5331 4122

merike.maidle[at]saarde.ee

Sotsiaalspetsialist

Kaja Mägi 5330 6419 kaja.magi[at]saarde.ee

Lastekaitsespetsialist

Eve Lindoja

5480 0210

eve.lindoja[at]saarde.ee
Noortegarantii tugisüsteemi juhtumikorraldaja Kairi Tilsen 529 7564 kairi[at]pol.parnumaa.ee

Noorsootööspetsialist

     

Arendusspetsialist

     

Ehitusspetsialist

Urmet Tihane

514 9779

urmet.tihane[at]saarde.ee

Keskkonna- ja heakorraspetsialist

Kaie Sakala 5307 0296 kaie.sakala[at]saarde.ee

Raamatupidamisteenistuse juhataja 

Anne Saar 449 0161 anne.saar[at]saarde.ee

Vanemraamatupidaja

Ly Loorents 449 0161 ly.loorents[at]saarde.ee

Vanemraamatupidaja

Virge Kraav 449 0161 virge.kraav[at]saarde.ee

 

Hooldustöötajad
Tatjana Kasela
Urve Mägi
Annely Padernik
Maie-Liis Piirikivi
Eve Ruusmann