Koduteenus

28.03.22

Koduteenus on Saarde Vallavalitsuse poolt korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on täisealise isiku iseseisva toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.
Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks, nagu vee ja puude tuppa toomine, maksude ja arvete maksmine, sotsiaalabi taotlemise korraldamine, ravimitega varustamine, arstiabi kutsumine, arsti vastuvõtule registreerimine. Kütteprobleemide lahendamine (kütte ost, koju toomine, saagimine ja lõhkumine).

Koduteenus määratakse üldjuhul üksikvanurile ja üksi elavale puudeastmega isikule.

 

Õigusaktid:
Sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord
Koduteenuse osutamise kord

Toimetaja: SIGNE LAAGUS