Koduteenus

12.02.24

 

Kellele on koduteenus mõeldud

Koduteenus on Saarde Vallavalitsuse poolt korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on täisealise isiku iseseisva toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.
Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks, nagu vee ja puude tuppa toomine, maksude ja arvete maksmine, sotsiaalabi taotlemise korraldamine, ravimitega varustamine, arstiabi kutsumine, arsti vastuvõtule registreerimine. Kütteprobleemide lahendamine (kütte ost, koju toomine, saagimine ja lõhkumine).

Kuidas teenust saada

Teenuse saamiseks esitab teenust vajav isik või tema seadusjärgne ülalpidaja vormikohase avalduse, milles kirjeldatakse ja põhjendatakse kõrvalabi vajadust. Koduteenust vajavast isikust võivad vallavalitsusele teatada ka naabrid, perearst, hooldustöötaja või muud isikud.

Teenuse rahastamine

Koduteenus on tasuline teenus, millega teenuse saaja kompenseerib osaliselt vallaeelarvest teenuse osutamiseks tehtavad kulud. Teenuse täpsem hinnakiri on leitav Saarde vallavalitsuse 22.11.2018 määrusest nr 3 Koduteenuse osutamise kord §-st 9 lg-st 1.

Õigusaktid

Sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord
Koduteenuse osutamise kord

 

Toimetaja: KÜLLI KARU