Jäätmemajandus

23.03.23

Jäätmeveo teenustasud alates 01. aprillist 2023 teemade kaupa on leitavad SIIT

 

 

Saarde valla veopiirkonnas tõusevad korraldatud jäätmeveo teenustasud

Saarde Vallavalitsus annab teada, et 1.06.2022 tuleb Saarde valla jäätmevaldajatel arvestada segaolmejäätmete äraveo kulude suurenemisega, mis on tingitud segaolmejäätmete käitlushindade tõusust lõppkäitluses, suurenenud veokuludest seoses keskmise palga tõusuga ning kütusehindade märkimisväärse tõusust.

 

Saarde Vallavalitsus kinnitas 13.04.2022 korraldusega nr 164 Saarde valla veopiirkonnas jäätmemahutite teenustasude suurused, mis alates 1.06.2022 on alljärgnevad:

 

Jäätmeliik

Jäätmemahuti suurus (m3)

Teenustasu suurus käibemaksuta (€)

Teenustasu suurus käibemaksuga (€)

Segaolmejäätmed

0,05

1,26

1,51

0,08

2,02

2,42

0,14

3,53

4,23

0,24

4,84

5,80

0,37

5,59

6,71

0,60

6,05

7,25

0,66

6,65

7,98

0,80

7,25

8,71

1,50

12,09

14,51

2,50

17,63

21,16

4,50

31,74

38,09

Tuletame inimestele meelde, et väga oluline on jäätmete tekkekohas liigiti kogumine ja taaskasutusse suunamine. Keskkonnateadliku tegevusega vähendame tekkivat segaolmejäätmete kogust ja maksame jäätmeveo eest vähem.

Korraldatud jäätmete vedu Saarde vallas teostab Ragn-Sells AS

Kontakt:

Pärnu kontor
Aadress:

Lille 4-214
80041 Pärnu

Telefon: 6060439

E-post:  parnu@ragnsells.ee
Avatud: E - R 8.00-16.00

Jäätmekonteinerite ja jäätmete kogumisplatside asukohad Saarde vallas

Saarde valla jäätmevaldajate registri põhimäärus

Jäätmejaama teenuse kohta saab infot aadressil www.paikre.ee.
 
Jäätmete vastuvõtt:
 
1) OÜ Paikre Sorteerimisjaamas 
E-R 8.00-18.00
L 10.00-14.00 
P 10.00-12.00
asukoht Pärnu linn, Raba 39
Tel: 44 55 750, e-post: info@paikre.ee
 
2) OÜ Paikre prügilas
E-R 7.00-19.00 L 8.00-18.00
P 13.00-16.00
Põlendmaa, Paikuse vald, Pärnumaa
Tel: 44 55 760, e-post: info@paikre.ee
 
Liigiti kogumine on lihtne!
Venekeelse juhendi leiad SIIT.

Pakendijäätmete sorteerimise juhend

https://kuhuviia.ee/

Reeglina on kogumispunktis eraldi konteinerid paberile ja papile (sinine konteiner), segapakendile (kollane konteiner) ning klaaspakendile (roheline konteiner). Juhul kui klaaspakendeid ei saa eraldi ära anda, siis võib need panna segapakendikonteinerisse.

Pea meeles, et taaskasutada saab vaid puhtaid pakendeid! Pakendeid ei pea pesema seebi ja harjaga, kuid loputamine on paljude pakendite puhul teostatav ja vajalik!

Pakendijäätmete kogumist korraldavad MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO), MTÜ Eesti Pakendiringlus ja OÜ Tootjavastutusorganisatsioon (TVO)

 

 

 

 
Toimetaja: KÜLLI KARU