Saarde Vallavolikogu 09. veebruari 2023. a istungi päevakord

Saarde Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 09. veebruaril 2023 algusega kell 14.00 Kilingi-Nõmme Klubis, aadressil Pärnu tn 73, Kilingi-Nõmme linn, Saarde vald.

Päevakorra projekt:

1. Saarde valla jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine.

Ettekandja vallasekretär Külli Veber.

2. Revisjonikomisjoni 2023. aasta tööplaani kinnitamine.

Ettekandja revisjonikomisjoni esimees Aleksander Vilinurm.

3. Saarde valla 2023.aasta eelarve II lugemine. Vastuvõtmine.

Ettekandja vallavanem Külli Karu, kaasettekandja raamatupidamisteenistuse juhataja Anne Saar.

4. Informatsoon.

 

Eiko Tammist
volikogu esimees

 

Materjalid on leitavad SIIT

Ülekannet saab jälgida SIIT