Saarde Vallavolikogu 21. septembri 2022.a istungi päevakord

Saarde Vallavolikogu istung  toimub kolmapäeval, 21. septembril 2022 algusega kell 14.00 Kilingi-Nõmme Klubis, aadressil Pärnu tn 73, Kilingi-Nõmme linn, Saarde vald.

 

Päevakorra projekt:

1. Saarde Vallavolikogu 17.10.2018 määruse nr 28 „Saarde valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018-2028" muutmine. I lugemine

Ettekandja vallavanem Külli Karu, kaasettekandja raamatupidamisteenistuse juhataja Anne Saar.

2. Saarde valla 2022.a I lisaeelarve. I lugemine. Volikogu otsusel II lugemine. Kinnitamine.

Ettekandja vallavanem Külli Karu, kaasettekandja raamatupidamisteenistuse juhataja Anne Saar.

3. Hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Ettekandja vallavanem Külli Karu.

4. Saarde vallavolikogu 23.01.2019 määruse nr 4 „Tunnustamise kord Saarde vallas" muutmine

Ettekandja vallavanem Külli Karu.

5. Saarde valla tunnustuste omistamine

Ettekandja volikogu esimees Eiko Tammist

6. Informatsioon

 


Eiko Tammist
volikogu esimees

 

Materjalid on leitavad siit

Ülekannet saab jälgida siit