Saarde Vallavolikogu 08. juuni 2023 istungi päevakord

Saarde Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 08. juunil 2023 algusega kell 14.00 Kilingi-Nõmme Klubis, aadressil Pärnu tn 73, Kilingi-Nõmme linn, Saarde vald.
 
Päevakorra projekt:
1. Saarde valla konsolideerimisgrupi 2022. a majandusaasta aruande kinnitamine 
Ettekandja vallavanem Külli Karu, kaasettekandja raamatupidamisteenistuse juhataja Anne Saar
 
2. Saarde valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018-2028 muutmise algatamine 
Ettekandja vallavanem Külli Karu. 
 
3. Saarde Vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseisu kinnitamise ning muutmise kord
Ettekandja humanitaarnõunik Andy Tilk. 
 
4. Saarde valla eelarvest huvihariduse toetamise kord  
Ettekandja humanitaarnõunik Andy Tilk. 
 
5. Maamaksumäärade kehtestamine 
Ettekandja haldusnõunik Martti Rooden. 
 
6. Nõusoleku andmine laskepaiga rajamiseks 
Ettekandja abivallavanem Mait Talvoja. 
 
7. Järelepärimistele vastamine 
 
8. Informatsioon 
 
Eiko Tammist
volikogu esimees
 
 
 
Materjalid on leitavad SIIT
 
Ülekannet saab jälgida SIIT
 

Saarde Vallavolikogu 20. aprilli 2023 istungi päevakord

Saarde Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 20. aprillil 2023 algusega kell 14.00 Kilingi-Nõmme Klubis, aadressil Pärnu tn 73, Kilingi-Nõmme linn, Saarde vald.

Päevakorra projekt:

1. Saarde Vallavolikogu 23.10.2019 määruse nr 15 „Saarde valla eelarvest huvihariduse toetamise kord" muutmine.

Ettekandja humanitaarnõunik Andy Tilk.

2. Saarde valla teehoiukava aastateks 2023-2026.

Ettekandja abivallavanem Mait Talvoja.

3. Saarde valla heakorrakonkursi läbiviimise kord.

Ettekandja vallavanem Külli Karu

4. Arvamuse andmine Kikepera kruusakarjääri kaevandamisloa muutmistaotluse kohta.

Ettekandja abivallavanem Mait Talvoja

5. Saarde valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018-2028 muutmine.

Ettekandja vallavanem Külli Karu

6. Järelepärimistele vastamine

7. Informatsioon

 

Eiko Tammist
volikogu esimees

 

Materjalid on leitavad SIIT

Ülekannet saab jälgida SIIT